Hoppa till innehåll
Media

Stöd till bybutiker beviljas igen nästa sommar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 14.29
Pressmeddelande

Utlysningen öppnar i maj 2024. Stöd till bybutiker beviljas bybutiker i glesbygden och på den egentliga landsbygden samt på landsbygden i den yttre skärgården, mellanskärgården och den inre skärgården.

Bybutiker spelar en viktig roll som tillhandahållare och förmedlare av tjänster. Stödet till bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden. Syftet med stödet är att främja tillgången till butikstjänster på landsbygden. Utöver försäljning av livsmedel tillhandahåller butikerna till exempel kontantuttag och post-, bränsledistributions- och apotekstjänster. 

"Bybutiker är en viktig närservice som är viktig både för permanent bosatta och fritidsboende på landsbygden. Bybutikerna är en del av landsbygdens stödnätverk och är viktiga mötesplatser, och stärker därmed känslan av trygghet", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Stöd till bybutiker beviljas bybutiker på den glest bebyggda landsbygden, den egentliga landsbygden och på landsbygden i den yttre skärgården, mellanskärgården och den inre skärgården. Statsrådet godkände ändringen av förordningen som gäller stöd för bybutiker den 25 april 2024. 
Utlysningen öppnar i maj 2024. Stödbesluten fattas av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket informerar mera när tidpunkten för utlysningen närmar sig. Ansökningsanvisningarna uppdateras på Livsmedelsverkets webbplats. Stöd kan sökas av dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden, den egentliga landsbygden och på landsbygden i den yttre skärgården, mellanskärgården och den inre skärgården 1.7.2024–30.6.2025. 
 

Ytterligare information:

Marjo Anttoora, ministerns specialmedarbetare, marjo.anttoora@gov.fi, tfn 0295 162 176 
Tommi Alanko, överinspektör, tommi.alanko@ruokavirasto.fi, tfn 040 679 0940
Auli Sihvola, specialsakkunnig, auli.sihvola@gov.fi, tfn 0295 162 442
 

Landsbygd