Hoppa till innehåll
Media

Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i Södra Finland för 2020 fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.35
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om den slutliga stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning i Södra Finland för 2020. Stödet kan höjas från den tidigare fastställda nivån eftersom det år 2020 fanns något färre enheter som berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad man tidigare bedömt.

Det frikopplade stödet betalas ut enligt de individuella referenskvantiteter för svin- och fjäderfäuppfödning som fastställdes i samband med att systemet infördes. Det totala antalet enheter som ingår i referenskvantiteten minskar gradvis allt efter som gårdarnas strukturer utvecklas och produktionsinriktningen förändras.

Den nya stödnivån för Södra Finland fastställdes till 38 euro per enhet inom referenskvantiteten. Efter de förändringar som nu bekräftats uppgår det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen i Södra Finland för 2020 till 6,38 miljoner euro. Då används det anslag som reserverats för stödet så fullständigt och balanserat som möjligt.

Ytterligare information:
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 02951 62289
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62347
fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Mat och jordbruk