Hoppa till innehåll
Media

Större vargkvot i renskötselområdet - utkastet till förordning ut på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2012 13.23
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning, som sänts för utlåtande, ska vargkvoten höjas med 18 vargar i renskötselområdet. Om förslaget går igenom, innebär detta att Finlands viltcentral kan bevilja dispenser för eliminering av högst 18 vargar i renskötselområdet. Motiveringen till den höjda kvoten är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) färska uppskattning som säger att vargar har ökat i antal en aning jämfört med i fjol. En ytterligare orsak är att vargar orsakar fortsatt särskilt stora skador i renskötselområdet. Avsikten är att Finlands viltcentral inte förlorar möjligheterna att agera när det gäller att förebygga skador.

Enligt dagens uppskattning uppgår skador av varg på renar 2011 till omkring en miljon euro. Under de senaste åren har skadorna varit ovanligt stora i synnerhet vid östra gränsen och i sydöstra delen av renskötselområdet. Kostnaderna för alla skador som stora rovdjur orsakade i fjol är för första gången större än anslaget. Kostnadernas slutliga storlek blir klar i slutet av februari då ministeriet får Landsbygdsverkets sammanfattning av skadorna.

Enligt VFFI:s uppskattning i januari består Finlands vargstam av 150 - 165 djur. Uppskattningen är en smula större än året innan (135 - 145 vargar). Om alla vargflockar och par kring den finsk-ryska gränsen räknas med, uppgår antalet till 180 - 210 vargar. Under den pågående jaktsäsongen har det fällts 16 vargar i renskötselområdet. Där finns enligt VFFI fortsatt 20 - 25 vargar kvar.

Trots att antalet vargar i förordningen är stort i relation till renskötselområdets vargstam, är det ytterst sannolikt att under våren och sommaren kommer samma antal unga vargar att vandra in från Ryssland och Kajanaland. Enligt förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är målet inte att öka vargstammen i renskötselområdet, utan att ge vargarna möjlighet att vandra fritt mellan Skandinavien och Ryssland. Vandrande unga vargar kan fritt komma till Skandinavien för när marken är frostfri är jakten i praktiken omöjlig, den lyckas inte ens med dispenser.

Vargen är fridlyst i hela landet året runt. Den får jagas endast med dispenser enligt jaktlagen. De vargar som vistas i renskötselområdet hör till bilaga V till EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att de i princip får jagas. För övriga delar av landet gäller bilaga IV, vilket betyder att vargen är strikt skyddad.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667

Jari Koskinen