Hyppää sisältöön
Media

Susikiintiötä lisätään poronhoitoalueelle - asetusluonnos lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2012 13.23
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen, jossa ehdotetaan susikiintiön lisäämistä 18 sudella poronhoitoalueelle. Toteutuessaan tämä merkitsee sitä, että Suomen riistakeskus voi antaa poikkeuslupia enintään 18 suden kaatamiseen poronhoitoalueella. Lisäkiintiön perusteena on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuore arvio, jonka mukaan Suomessa on susia hieman enemmän kuin vuosi sitten, sekä susien aiheuttamien erityisen merkittävien porovahinkojen jatkuminen poronhoitoalueella. Tarkoituksena on säilyttää Suomen riistakeskuksen toimintamahdollisuudet vahinkojen estämiseksi.

Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2011 susien aiheuttamien porovahinkojen arvo nousee noin miljoonaan euroon. Poronhoitoalueen susivahingot erityisesti itärajan tuntumassa ja poronhoitoalueen kaakkoiskulmalla ovat olleet poikkeuksellisen suuria viime vuosina. Kaikkien suurpetojen viime vuoden aikana aiheuttamien vahinkojen kustannukset ylittävät ensimmäisen kerran käytettävissä olevan määrärahan. Ylityksen lopullinen suuruus selviää helmikuun lopussa, kun Maaseutuvirasto toimittaa vahingoista yhteenvedon ministeriöön.

RKTL:n tammikuussa ministeriölle toimittaman arvion mukaan Suomen susikanta on nyt 150 - 165 yksilöä. Arvio on hieman suurempi kuin vuoden 2011 helmikuussa tehty arvio (135 - 145 sutta). Mikäli mukaan lasketaan Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmin puolin liikkuvat susilaumat ja parit kokonaisuudessaan, lukumääräksi saadaan 180 - 210 sutta. Kuluvana metsästyskautena poronhoitoalueelta on metsästetty 16 sutta. RKTL arvioi poronhoitoalueella edelleen olevan 20 - 25 sutta.

Vaikka asetuksen sallima määrä on suuri suhteessa poronhoitoalueen susikantaan, on hyvin todennäköistä, että kevään ja kesän aikana sama määrä nuoria susia vaeltaa tyhjentyneille alueille Venäjältä ja Kainuusta. Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaan tavoitteena ei ole lisätä poronhoitoalueen susikantaa, vaan turvata susien liikkuminen Skandinavian ja Venäjän välillä. Vaeltavilla nuorilla susilla on esteetön mahdollisuus liikkua Skandinaviaan, sillä sulan maan aikana ei pyynti käytännössä onnistu edes poikkeusluvin.

Susi on rauhoitettu koko maassa ympäri vuoden ja sitä voidaan metsästää vain metsästyslain mukaisilla poikkeusluvilla. Susi on poronhoitoalueella EU:n luontodirektiivin liitteessä V, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan lähtökohtaisesti metsästää. Muualla Suomessa susi on liitteessä IV eli tiukasti suojeltu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0400 238 505
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 040 867 2667

Jari Koskinen