Hoppa till innehåll
Media

Strukturerna inom forskningen om naturresurserna stärks

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2012 8.27
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att tillsätta en projektgrupp som ska bereda en plan för ett nytt forskningscentrum för naturresurser. Centret ska bildas av de nuvarande Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Målet är att också i fortsättningen bevara den specialkompetens och den internationella synlighet som vart och ett forskningsinstitut har.

Projektgruppens arbete börjar i maj och ska avslutas före utgången av året. Avsikten är att det nya forskningsinstitutet ska kunna inleda sin verksamhet före 2016.

Till ordförande för projektgruppen har överdirektör Hannu Raitio, Metla, kallats och till medlemmar överdirektör Erkki Kemppainen, MTT; överdirektör Eero Helle, VFFI, samt forskningsdirektör Mikko Peltonen, JSM.

Utredningen omfattar också utvecklingen av samarbetet med universiteten och högskolorna. Sammanslutningen av jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets forskningsinstitut, LYNET (MTT, Metla, VFFI, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Geodetiska institutet och Finlands miljöcentral SYKE), fortsätter sin verksamhet i form av ett nätverk som samlar naturresurs- och miljöforskningen. Verksamheten vid LYNET-forskningsinstituten har förlagts till gemensamma lokaliteter till exempel på Uleåborgs universitets campusområde samt i Rovaniemi. Samarbetet har också intensifierats genom gemensamma forskningsprogram om klimatförändringen, Östersjön, bioekonomin och hållbar markanvändning.

Närmare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0400 289 083