Hoppa till innehåll
Media

Uppdateringen av förvaltningsplanen för varg inleddes med kartläggning av kärnfrågor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2018 16.00 | Publicerad på svenska 3.10.2018 kl. 16.31
Nyhet

Ett brett projekt som ska uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen startades på ett inledande seminarium fredagen den 28 september 2018. I seminariet deltog styr- och beredningsgruppernas medlemmar från Naturresursinstitutet, Luonto-Liitto, Forststyrelsen, MTK, Renbeteslagsföreningen, Polisstyrelsen, Finlands Naturskyddsförbund, Finska Kennelklubben, Finlands Jägarförbund, Finlands viltcentral samt jord- och skogsbruksministeriet.

Seminariets öppnades av ordföranden för projektets styrgrupp, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Husu-Kallio efterlyste förmåga till konstruktiv dialog, samarbete och lösningsorienterad verksamhet. 

- Förvaltningsplanen 2015 är redan rätt så bra, men alla strategier behöver uppdateras då och då. Jag önskar att samarbetet också denna gång sker i en konstruktiv anda, sade Husu-Kallio. 

Styr- och beredningsgrupperna hade i förväg fått frågor om gruppernas förväntningar inför uppdateringsarbetet. Under dagens grupparbete försökte deltagarna däremot hitta de kärnfrågor som grupperna kommer att behandla under arbetets gång.  Att bygga upp förtroende mellan olika aktörer sågs som en viktig fråga. Deltagarna framförde också önskemål om att uppdateringsarbetet ska utveckla processen för att fastställa gemensamma mål och planera kommande åtgärder.

Övriga frågor som deltagarna lyfte fram gällde bedömning av vargens ställning i samband med förvaltning av flera arter, förebyggande av skador på husdjur och analys av regleringen av vargstammen genom jakt utifrån de nyaste forskningsrönen samt en långsiktig utveckling av regleringen. Ytterligare frågor som togs upp var utveckling av kommunikationen kring varg och definition av vargens egenvärde i förvaltningsplanen.  Att räta ut missförstånd i anslutning till dispenser och att se över dispensprocesserna i rennäringsområdena sågs också som kärnfrågor.

Härnäst ska styr- och arbetsgrupperna lägga sista handen vid arbetsplanerna utifrån det inledande seminariet. De frågor och mål som deltagarna tog fram på seminariet kommer att vara en fokusfråga på arbetsgruppernas kommande möten.

På ministeriets webbplats publiceras i fortsättningen presentationsmaterial om arbetet med planen samt även övrig information om projektets framsteg. På webbplatsen ska också skapas en blogg som handlar om förvaltningsplanens uppdatering. Arbetsförloppet och dialogen om uppdateringen kan följas på kanaler i sociala medier med hashtaggen #susidialogi. 

Beslut om tillsättande av styr- och beredningsgrupperna 28.8.2018 (på finska)

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2391, sami.niemi@mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2051, vesa.ruusila@mmm.fi

Djur och växter Stora rovdjur Vilt