Hoppa till innehåll
Media

Finländsk vattenkompetens i Sydafrika

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2019 21.40 | Publicerad på svenska 30.10.2019 kl. 11.18
Nyhet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio besöker Sydafrika den 28 – 31 oktober tillsammans med en delegation bestående av myndigheter inom vattensektorn samt företrädare för forskningsinstitut och företag. Resans syfte är att utreda möjligheterna till samarbete kring återanvändning av vatten samt utbildnings- och forskningsverksamhet inom vattensektorn.

Vidare vill man främja samarbetet mellan myndigheterna i Finland och Sydafrika och bidra till finländska vattenföretags affärsverksamhet i Polokwane. Ett ytterligare mål är att kartlägga samarbetsmöjligheterna inom jordbruk och hållbar matproduktion.

I resan deltar representanter för Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Finnish Water Forum, vattenverket i S:t Michel, Tavastlands yrkeshögskola och FINCID (den nationella kommittén för  torrläggning, bevattning och översvämningsskydd). Till företagsdelegationen hör Operon Group Oy, Aquazone Oy, UROS Oy och Mipro Oy.

I Pretoria träffar Husu-Kallio vice minister David Mahlobo vid vatten- och sanitetsministeriet. Besöket fortsätter i Polokwane stad, där Husu-Kallio tillsammans med representanterna för S:t Michel utreder möjligheterna till samarbete kring vattentjänster, särskilt när det gäller behandling av avloppsvatten och produktion av återvunnet avloppsvatten.

För att säkerställa att vattentjänsterna är hållbara främjar resedeltagarna utöver tekniska lösningar också samarbetet kring förvaltningen av vattenresurserna samt utbildningen och forskningen. Utbildnings- och forskningsorganisationernas representanter besöker universiteten i Limpopo och Pretoria.

Finland har konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar som gäller vatten och sanitet samt på ett målinriktat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Den finländska vattenbranschens starka sidor är att vattenkompetensen är kombinerad med innovativ IT-kompetens, tillförlitlig teknik och miljövänliga produktionsprocesser samt en reformvänlig utbildningssektor.

Ytterligare information:

Jenni Kiilholma, specialsakkunnig, utrikesministeriet, tfn +27-82 921 5818, jenni.kiilholma(at)formin.fi

Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 (0)295 162 123, olli-matti.verta(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Vatten