Hoppa till innehåll
Media

Finskproducerat ett viktigt kriterium när vi handlar mat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2016 14.03
Pressmeddelande

Att välja inhemska varor är ett viktigt kriterium när vi handlar mat. Vi är mer matmedvetna än tidigare och värdesätter finskproducerad mat högre än förut. Enligt den undersökning som jord- och skogsbruksministeriet har beställt känner vi också bättre till de konsekvenser som följer av att vi väljer inhemskt. Fyra av fem minns också i matbutiken att när vi väljer inhemskt stödjer vi sysselsättningen.

När vi jämför med utländska produkter tycker vi att finskproducerade produkter är överlägset bättre. De är fräschare, smakar bättre, saknar tillsatser och går att spåra. Det är bara vår prisuppfattning som talar för att vi ska köpa utländskt. Vi är dock villiga att betala mer för inhemska produkter än för exporterade varor. Över 60 procent av finländarna är till exempel villiga att betala åtminstone 50 cent mer för en konserv som kostar tre euro om den har vissa finska inslag.

Över 80 procent av undersökningsdeltagarna tyckte att de är viktigt att Finland är självförsörjande på jordbruksprodukter. Finländarna uppskattar jordbrukarnas arbetsinsats. Fyra av fem är av den åsikten att jordbrukarna sköter sitt jobb mycket eller ganska bra.

– Dialogen om jordbruksproducenternas svåra läge har fått människor att inse hur viktigt jordbruksproducenternas arbete är. Undersökningen visar att finländarna uppskattar jordbrukarnas arbete och står på deras sida, säger konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen på jord- och skogsbruksministeriet.

Undersökningen gav också vid handen att matlagning och gemensamma måltider är viktiga och att man vill äta i lugn och ro. Som motvikt till det hektiska livet värderar man mer och mer de sköna måltidsstunderna.

Undersökningen är en fortsättning på undersökningarna 2008, 2010 och 2012. En del av frågorna var desamma som tidigare, vissa var nya och gällde det aktuella temat Att äta tillsammans. Undersökningen var en internetenkät av Taloustutkimus Oy. Antalet svarspersoner var lite över 2 000 som representerar finländare i åldern 18 – 65 år. Materialet sammanställdes i april 2016 och resultaten har analyserats av Ahaa Tutkimuspalvelu.

Ytterligare information:
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 409
Anne Leppänen, kommunikationsforskare, Ahaa Tutkimuspalvelu, tfn 040 720 1055