Hoppa till innehåll
Media

Finland och Ryssland ska samarbeta tätare i gränsvattenfrågor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2018 14.44
Pressmeddelande
Samförståndsavtalet undertecknades av biträdande minister Ilya V. Shestakov från Ryska federationens jordsbruksministeriet och kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Jord- och skogsbruksministeriet och Ryska federationens fiskeriverk undertecknade den 24 april 2018 ett nytt samförståndsavtal som handlar om utveckling och uppföljning av fiskerifrågor och forskning på fiskeriområdet.

- Vandringsfiskar följer inte några landsgränser, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Förvaltningen av fiskbestånd i gränsvattendragen har redan länge ingått i den finsk-ryska gränsvattendragskommissionens arbete, men nu ska samarbetet bli tätare för att man på ett mer helhetsbetonat sätt ska kunna behandla de fiskerifrågor som rör gränsvattnen.

Avsikten är att utse en finsk-rysk arbetsgrupp som ska planera hållbar förvaltning och skydd av de gemensamma fiskbestånden och samla in information om dem. Arbetsgruppen ska också utveckla vården av fiskevatten och vid behov ge råd om sätten att organisera fisket på ett hållbart sätt.  

I de ca 20 vattenområden vid den finska och ryska gränsen lever naturligt reproducerande vandringsfiskbestånd som är betydelsefulla med tanke på att bevara öringens och insjölaxens genom och mångfald. De viktigaste vattnen är Tuulomajoki, Oulankaområdet, Vuoksen och de små älvar som mynnar ut i Vyborgska viken.  

Samarbetet kring gemensamma fiskbestånd fortsätter på ett seminarium i Villmanstrand den 25 april 2018. Seminariets tema är vandringsfiskarnas livscykel i gränsvattendrag. Deltagarna ska utbyta erfarenheter av program och åtgärder som rör fiskarnas vandring och försöka finna gemensamma idéer som ska intensifiera samarbetet.

Ytterligare information från jords- och skogsbrukministeriet:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, förnamn.efternamn@mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar Ryssland-samarbete