Hyppää sisältöön
Media

Suomen ja Venäjän rajavesistöjen kalatalousyhteistyötä tiivistetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2018 14.44
Tiedote
Muistion allekirjoittivat Venäjän maatalousministeriön varaministeri Ilya V. Shestakov ja maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Venäjän federaation kalatalousvirasto allekirjoittivat 24.4.2018 uuden yhteisymmärrysmuistion kalatalousasioiden kehittämisestä, seurannasta ja tutkimusyhteistyöstä Suomen ja Venäjän rajavesistöissä.

–Vaelluskalat eivät tunne valtakuntien rajoja, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Rajavesistöjen kalakantojen hoitoa on tehty jo pitkään osana suomalais-venäläisen rajavesistökomission työtä, mutta nyt yhteistyötä on tarkoitus tiivistää, jotta rajavesien kalastusasioita voitaisiin käsitellä kokonaisvaltaisemmin.

Tarkoituksena on perustaa rajavesien kalatalousasioihin keskittyvä suomalais-venäläinen työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida yhteisten kalakantojen kestävää hoitoa ja suojelua ja koota niitä koskevaa tietoa. Työryhmän tavoitteena on kehittää myös kalavesien hoitoa ja antaa tarvittaessa neuvoja siihen, miten kestävä kalastus olisi syytä järjestää. 

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla sijaitsevilla noin 20 yhteisellä vesistöalueella on säilynyt luonnossa lisääntyviä vaelluskalakantoja, jotka ovat merkittäviä taimenen ja järvilohen perimän säilyttämisen ja monimuotoisuuden kannalta. Merkittävimpiä näistä ovat Tuulomajoen vesistö, Oulangan alue, Vuoksi sekä Viipurinlahteen laskevat pienet joet.

Työ yhteisten kalakantojen parissa jatkuu Lappeenrannassa 25.4.2018 järjestettävässä seminaarissa, jonka aiheena on vaelluskalojen elinkierron mahdollistaminen rajavesistöissä. Tilaisuudessa vaihdetaan kokemuksia kalojen kulkuun liittyvistä ohjelmista ja toimenpiteistä ja etsitään yhdessä uusia ideoita yhteistyön tiivistämiseksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152, etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Kalat Venäjä-yhteistyö