Hoppa till innehåll
Media

Gränsvattensamarbetet mellan Finland och Ryssland rankas högst i en internationell jämförelse

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2017 14.34 | Publicerad på svenska 13.12.2017 kl. 11.01
Pressmeddelande

Gränsvattensamarbetet mellan Finland och Ryssland fick fulla poäng i en internationell jämförelse av samarbetets organisering och funktion. Samarbetet som pågått i över 50 år har gett betydande resultat.

I jämförelsen som gjordes av Strategic Foresight Group deltog 286 gränsöverskridande vatten och 146 länder.  I jämförelsen beaktades bland annat gränsvattenländernas avtal, gemensamma institutionella strukturer, tillgång och utbyte av information, förvaltning av vattenresurser, skydd av ekosystemen och politiskt engagemang.

Finlands och Rysslands samarbete fick fulla poäng (100/100).  Samma resultat fick fyra andra europeiska och tre afrikanska gränsvattenländer.

Finland och Ryssland ingick en gränsvattenöverenskommelse redan år 1964. I överenskommelsen fastställdes principer för att använda de gemensamma gränsälvarna och -insjöarna. Samarbetet omfattar såväl användningen, förvaltningen som skyddet av vattnen. Samarbetsorganet är den gemensamma finsk-ryska gränsvattenkommissionen.

– Vårt samarbete med Ryssland har gett betydande resultat: vi har förebyggt översvämningsskador, belastningen på vatten har minskat och vattenstatusen blivit bättre, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som är ordförande för kommissionens finska part.

– Det är en stor glädje att få erkännande för ministeriets långsiktiga och långvariga gränsvattenarbete.

Finland har aktivt arbetat för vattensäkerheten, gränsvattensamarbetet och för god förvaltning av vattenresurserna även i FN och på andra internationella forum. Vidare är Finland initiativtagare till att lyfta fram vattensäkerhetsfrågor som blivit ett av de viktigaste målen för den internationella vattenpolitiken.

På det internationella planet vill Finland arbeta för hållbar användning av vattenresurser och förbättra hanteringen av risker samt framhäva betydelsen av den internationella vattenrätten, avtalen och det gränsöverskridande samarbetet. I FN:s nya mål för hållbar utveckling 2015 har vatten en central roll som naturresurs och är också en väsentlig faktor när det gäller ekosystemens funktion, fortsatt matproduktion och människors hälsa och säkerhet.

Jämförelsen gjordes av tankesmedjan Strategic Foresight Group som producerar nya koncept till stöd för beslutsfattare.

Jämförelsen i PDF: Water Cooperation Quotient 2017

Mer information

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete
tfn + 358 295 162 086
seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Katri Vasama, vattenöverinspektör
tfn +358 295 162 241
katri.vasama(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Vatten