Hyppää sisältöön
Media

Suomen ja Venäjän rajavesistöyhteistyö arvioitiin maailman parhaaksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2017 14.34
Tiedote

Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöyhteistyö sai täydet pisteet kansainvälisessä vertailussa, jossa arvioitiin yhteistyön järjestelyjä ja toimivuutta. Yli 50 vuotta jatkunut yhteistyö on tuottanut merkittäviä tuloksia.

Strategic Foresight Groupin tekemässä vertailussa oli mukana 286 rajat ylittävää vesistöä ja 146 maata. Vertailussa arvioitiin muun muassa rajavesistövaltioiden välisiä sopimuksia, yhteisiä institutionaalisia rakenteita, tietojen säännönmukaista saatavuutta ja vaihtoa, vesivarojen hallintaa ja ekosysteemien suojelua sekä sitoutuneisuutta poliittisella tasolla.

Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö sai arvioinnissa täydet pisteet (100/100). Samaan ylti neljä muuta eurooppalaista ja kolme afrikkalaista rajavesistöyhteistyötä.

Suomen ja Neuvostoliiton kesken tehtiin rajavesistösopimus jo vuonna 1964. Sopimuksessa määriteltiin rajan ylittävien yhteisten jokien ja järvien käytön periaatteet. Yhteistyö kattaa monipuolisesti niin vesistöjen käytön, hoidon kuin suojelunkin. Sopimuksen mukaisena yhteistyöelimenä toimii yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio.

– Rajavesistöyhteistyömme Venäjän kanssa on tuottanut huomattavia tuloksia: tulvavahinkoja on estetty, vesistöjen kuormitus on vähentynyt ja vedenlaatu on parantunut, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, joka toimii komission Suomen osapuolen puheenjohtajana.

– On suuri ilo saada kansainvälistä tunnustusta ministeriömme pitkäjänteiselle ja pitkäaikaiselle työlle rajavesistöjen parissa.

Suomi on aktiivisesti edistänyt vesiturvallisuutta, rajavesistöyhteistyötä ja vesivarojen hyvää hallintaa myös YK:ssa ja muilla kansainvälisillä areenoilla. Lisäksi Suomi on aloitteentekijänä nostanut vesikysymyksiin liittyvän turvallisuuden edistämisen kansainvälisen vesipolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi haluaa edistää vesivarojen kestävää käyttöä ja riskien hallintaa sekä korostaa kansainvälisen vesioikeuden, sopimusten ja rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Vuonna 2015 sovituissa YK:n uusissa kestävän kehityksen tavoitteissa vesi on keskeisessä asemassa luonnonvarana, ekosysteemien toiminnan ja ruoantuotannon ylläpitäjänä sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Kansainvälisten rajavesistöyhteistöiden vertailun teki ajatushautomo Strategic Foresight Group, joka tuottaa uusia konsepteja päätöksentekoon.

Vertailu PDF-tiedostona: Water Cooperation Quotient 2017

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen
0295 162 086
seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Vesiylitarkastaja Katri Vasama
0295 162 241
katri.vasama(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Vesi