Hoppa till innehåll
Media

Finland valde ut Leader-aktionsgrupperna för den nya programperioden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2007 12.15
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet valde ut 55 Leader-aktionsgrupper för programperioden 2007-2013. Grupperna arbetar i 396 kommuner för utveckling av landsbygden och får finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Finland är det första EU-landet som valt ut Leader-aktionsgrupperna för perioden 2007-2013.

Den offentliga finansieringen uppgår till 242 miljoner euro och löper över sju år. En femtedel av summan består av medel från de kommuner där grupperna fungerar. Antalet kommuner som har åtagit sig att ge finansiering är 396. Utöver den offentliga finansieringen kommer Leader-projekten att få 128 miljoner euro som samlas in från företagare, föreningar och andra sammanslutningar. Leader-aktionsgruppernas verksamhet omfattar alla landsbygdsområden i det finländska fastlandet.

Aktionsgrupperna har i uppgift att utveckla landsbygden genom att finansiera lokala utvecklingsprojekt och företagsstöd. En lokal aktionsgrupp är en registrerad förening som aktiverar landsbygdens folk att utveckla sin hembygd, öka trivseln och skapa nya arbetstillfällen samt att grunda nya företag. Föreningens verksamhet är öppen för alla, dvs. alla som är intresserade av att utveckla sitt eget område kan delta i verksamheten. Leader-dimensionen är ett skräddarsytt verktyg som erbjuder landsbygdens invånare, sammanslutningar och företagare möjlighet att inverka på utvecklingen av det egna området.

Den offentliga finansieringen per grupp varierar mellan 2,5–6,8 miljoner euro. Enligt Leader-gruppernas planer kommer ca 7 000 projekt och företagsstöd att finansieras av grupperna. Företagsstöden är i första hand avsedda för små och nya företag. Företagsprojekten kan gälla såväl främjande av näringar som utveckling av byar och miljö, miljö- och företagarfostran för unga samt internationell verksamhet.

Under åren 2000-2006 var antalet aktionsgrupper 58 som finansierade över 7 000 projekt. En cirka femtedel av projekten bestod av företagsstöd, resten var allmännyttiga projekt. Med hjälp av projekten och företagsstöden fick landsbygden 1 800 nya arbetstillfällen och 650 nya företag.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Salla Rossi, tfn 09-160 534 04
lantbruksrådet Eero Uusitalo, tfn 09-160 545 20
sektionschef Sirpa Karjalainen, tfn 09-160 529 01

Sirkka-Liisa Anttila