Hyppää sisältöön
Media

Suomi hyväksyi uuden ohjelmakauden Leader-toimintaryhmät

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2007 12.15
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut 55 Leader-toimintaryhmää ohjelmakaudelle 2007-2013. Ryhmät toimivat 396 kunnan alueella maaseudun kehittämisen hyväksi ja saavat rahoitusta toiminnalleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on valinnut Leader-toimintaryhmät ohjelmakaudella 2007-2013.

Leader-toimintaryhmien julkinen rahoitus on 242 miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi. Rahoituksesta viidennes koostuu toimintaryhmien alueiden kuntien rahoituksesta. Rahoitukseen on sitoutunut 396 kuntaa. Ohjelmakauden aikana julkisen rahoituksen lisäksi Leader-hankkeisiin kootaan yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen rahoitusta 128 miljoonaa euroa. Leader-toimintaryhmien toiminta kattaa kaikki Manner-Suomen maaseutualueet.

Leader-toimintaryhmät kehittävät maaseutua rahoittamalla paikallisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia. Paikallinen toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa, joten kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen. Leader-toimintatapa on maaseudun kehittämisen täsmätyökalu, joka antaa maaseudun ihmisille, yhteisöille ja yrittäjille mahdollisuuden vaikuttaa oman alueensa kehittämiseen.

Ohjelmakauden ryhmäkohtainen julkinen rahoitus vaihtelee 2,5–6,8 miljoonan euron välillä. Leader-toimintaryhmät suunnittelevat rahoittavansa ohjelmakauden aikana noin 7 000 hanketta ja yritystukea. Toimintaryhmien rahoittamat yritystuet on suunnattu pääosin pienille ja aloittaville maaseudun yrittäjille. Kehittämishankkeiden sisältö vaihtelee elinkeinojen edistämisestä kylien ja ympäristön kehittämiseen sekä nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatuksesta aina kansainväliseen toimintaan.

Suomessa toimi vuosina 2000-2006 58 toimintaryhmää ja ne rahoittivat yli 7 000 hanketta. Hankkeista noin viidesosa oli yritystukia ja muut yleishyödyllisiä hankkeita. Hankkeiden ja yritystukien avulla maaseudulle syntyi 1 800 uutta työpaikkaa ja 650 uutta yritystä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Salla Rossi, (09) 160 53404
maaseutuneuvos Eero Uusitalo, (09) 160 54520
jaostopäällikkö Sirpa Karjalainen, (09) 160 52901

Sirkka-Liisa Anttila