Hoppa till innehåll
Media

En gemensam meddelande av Södra Karelens förbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland och jord- och skogsbruksministeriet
Finland och Ryssland ska tillsammans återetablera vandrande fiskbestånd i gränsvattendrag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2018 8.32
Nyhet

Vandringsfiskar följer inte några landsgränser. I de finska och ryska gränsvattnen lever flera ursprungliga bestånd av öring som behöver båda ländernas vattendrag för att kunna växa upp och leka. Ett intensivt samarbete mellan länderna är nödvändigt för att fiskens vandringsleder kan hållas öppna och att fiskbestånden och fisket i gränsvattnen kan tryggas. Samarbetet ska också bidra till att skydda beståndet av insjölax som är Södra Karelens landskapsfisk.

Mellan Finland och Ryssland finns sammanlagt 19 gränsvattendrag. Tuulomajoki, Oulankajoki, Hiitolanjoki och de älvar som mynnar ut i Viborgska viken är de viktigaste för fiskerinäringen. Insjölax som vuxit upp i Ladoga vandrar upp i Hiitolanjoki på finska sidan för att leka.

En av utmaningarna är vandringshindren som Finland och Ryssland kartlagt tillsammans. Många hinder har redan röjts bort bland annat i Hiitolanjoki och Vaalimaanjoki samt vid gränszonen. Genom samarbetet vill länderna också se till att nya hinder inte uppstår. I gränsvattendrag ska till exempel inte byggas kraftverk utan fungerande fiskpassager.

Finland och Ryssland undertecknade den 24 april 2018 ett nytt samförståndsavtal om samarbete som gäller att sköta och följa upp fiskerifrågor samt att forska på fiskeriområdet. Samarbetet mellan ländernas myndigheter och forskare stödjer det samarbete som redan i över 50 års tid drivits av den finsk-ryska gränsvattendragskommissionen.

Vandringsfiskarnas livscykel diskuteras i dag på ett seminarium i Villmanstrand. I seminariet deltar gränsvattenområdenas ledning, myndigheter på region- och riksnivå samt forskare och företagare från båda länderna. Målet är att utbyta erfarenheter av program och åtgärder som rör fiskarnas vandring och att finna gemensamma idéer som ska intensifiera samarbetet.

Ytterligare information:

Matti Viialainen, landskapsdirektör, Södra Karelens förbund,
tfn +358 44 770 0515, förnamn.efternamn @ekarjala.fi

Visa Niittyniemi, vattendragschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland,
tfn +358 295 029 260, förnamn.efternamn @ely-keskus.fi

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn +358 295 162 152, förnamn.efternamn @mmm.fi