Hyppää sisältöön
Media

Etelä-Karjalan liiton, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistiedote
Suomi ja Venäjä elvyttävät yhdessä rajavesistöjen vaelluskalakantoja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2018 8.32
Uutinen

Vaelluskalat eivät tunne valtakuntien rajoja. Suomen ja Venäjän välisissä rajavesistöissä elää useita alkuperäisiä taimenkantoja, jotka tarvitsevat kasvaakseen ja kuteakseen molempien maiden vesistöjä. Maiden välinen tiivis yhteistyö on välttämätöntä, jotta kalojen kulkutiet pidetään avoinna ja jotta rajavesistöjen kalakannat ja kalastus kyetään turvaamaan. Rajavesistöyhteistyöllä edistetään myös Etelä-Karjalan maakuntakalan järvilohen kantaa.

Suomen ja Venäjän välillä on yhteensä 19 rajavesistöä. Näistä kalatalouden kannalta merkittävimmät ovat Tuulomajoki, Oulankajoki, Hiitolanjoki sekä Viipurinlahdelle laskevat joet. Laatokassa kasvanut järvilohi nousee kutemaan Hiitolanjokeen Suomen puolelle.

Haasteena ovat rajavesistöissä olevat kalojen kulkua haittaavat esteet, joista on jo tehty kartoitusta Suomen ja Venäjän yhteistyönä. Esteitä on jo poistettukin muun muassa Hiitolanjoella, Vaalimaanjoella ja rajavyöhykkeellä. Yhteistyöllä tähdätään myös siihen, ettei uusia vaellusesteitä muodostuisi. Rajavesistöihin ei tulisi esimerkiksi rakentaa sellaisia voimalaitoksia, joihin ei liity toimivia kalateitä.

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat 24.4.2018 uuden yhteisymmärrysmuistion kalatalousasioiden hoito-, seuranta- ja tutkimusyhteistyöstä. Maiden viranomaiset ja tutkijat kokoava yhteistyö tukee suomalais-venäläisen rajavesistökomission puitteissa jo yli 50 vuotta jatkunutta yhteistyötä.

Vaelluskalojen elinkierron mahdollistamisesta rajavesistöissä keskustellaan parhaillaan Lappeenrannassa 25.4.2018 järjestettävässä seminaarissa. Seminaariin on kokoontunut rajavesistöalueiden johtoa, alueiden ja valtakunnantason viranomaisia sekä tutkijoita ja yrityksiä molemmin puolin rajaa. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia kalojen kulkuun liittyvistä ohjelmista ja toimenpiteistä sekä löytää yhteisiä ideoita yhteistyön tiivistämiseksi.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjalan liitto,
p. +358 44 770 0515, etunimi.sukunimi@ekarjala.fi

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
p. +358 295 029 260, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö,
p. +358 295 162 152, etunimi.sukunimi@mmm.fi