Suovas framställs av renkött från vuxna djur eller kalvar som har fötts, vuxit upp och gått på naturbete i Sameland i Finland, Sverige eller Norge. Djuren har slaktats och styckats i samma område. I Finland omfattas Sameland av det samiska renskötselområdet, dvs. Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslag i norra delen av Sodankylä kommun.

För att övervaka renköttets ursprung ska renarna som förs på bete enligt Samelands lag märkas i öronen med renägarens märke som registrerats i ett centralt register. Lagarna gäller förutom i Finland också i Sverige och Norge. Numret följer med djuret och slaktkroppen fram till styckningen.

Invändningsförfarandet har inletts

Det nationella invändningsförfarandet i anslutning till namnskyddet för Suovas pågår fram till 29.2.2016. Landsbygdsverket har publicerat ett meddelande om ansökan i Officiella tidningen och  Varumärkestidningen. Handlingarna som gäller ansökan finns på Mavis webbplats på adressen www.mavi.fi/nimisuoja.

Namnskydd hindrar missbruk av namnet och förfalskningar

EU:s system för namnskydd skapar mervärde för produkterna och skyddar livsmedel och jordbruksprodukter mot missbruk av etablerade namn eller billigare förfalskningar. För konsumenten är skyddet en garanti för att produktens ursprung, råvaror och framställningsmetod är kända. Inom Europeiska unionen har fler än 1 300 produkter registrerats som skyddade beteckningar.

Landsbygdsverket ansvarar för behandlingen av namnskyddsärenden i Finland. Mavi tar emot registreringsansökan, utreder överensstämmelsen med kraven och undersöker invändningarna som rör ansökan. EU-kommissionen beslutar om beviljande och registrering av namnskyddet.

Ytterligare upplysningar:
Piritta Sokura, projektutvecklare, 0295 31 2364, fornamn.efternamn(at)mavi.fi