Hoppa till innehåll
Media

Betalningen av ersättning för skador orsakade av stora rovdjur 2019 inleds i början av april

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2020 14.38 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 15.34
Pressmeddelande
Över 90 procent av alla skador av stora rovdjur gäller renskötseln.

År 2019 orsakade stora rovdjur skador till ett värde av cirka 7,5 miljoner euro. Livsmedelsverket börjar betala ut ersättning tidigare än planerat, det vill säga från och med den 2 april. Alla skador, inklusive renskador, ersätts fullt ut. Värdet av skador inom renskötseln uppgick till 6,9 miljoner euro.

Livsmedelsverket kommer att betala ut ersättningarna för skador av stora rovdjur tidigare i år, det vill säga i början av april. Över 90 procent av alla skador av stora rovdjur gäller renskötseln, vilket nu också lider av snösituationen och de svårigheter som coronaviruset medför när det gäller försäljning till restauranger.

Endast den ersättning på cirka 2,2 miljoner euro som betalas till renbeteslagen för försvunna kalvar år 2019 betalas senare. Att betala ut ersättningen förutsätter att bestämmelserna i viltskadeförordningen om dödlighetsprocenten för kalvar ska uppdateras. Utkastet till förordning är nu på remiss fram till den 8 april. Ersättningen för försvunna kalvar betalas till Renbeteslagsföreningen genast när ändringen av förordningen har godkänts i statsrådet. Föreningen delar ut ersättningen vidare till renbeteslagen.

Allt som allt minskade ersättningen för skador av stora rovdjur med 0,2 miljoner euro från 2018, då ersättningarna uppgick sammanlagt till 7,7 miljoner euro. Ersättningen till renskötseln sjönk från 7,2 miljoner euro till 6,9 miljoner euro. De skador på odling, djur och lösöre som stora rovdjur orsakade uppgick 2019 till sammanlagt cirka 0,6 miljoner euro.

Ersättningar för skador på hundar, husdjur, bin och lösöre orsakade av stora rovdjur 2020 kan betalas till sökanden fullt ut genast efter att ansökningarna om ersättning har behandlats. Ersättningen för skador på renar och jordbruk betalas fortfarande året efter skadeåret eftersom bägge har kalkylmässiga element som inte är kända när ansökan lämnas in.

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 0407336229, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 51 62868, fornnamn.efternamn@mmm.fi