Hyppää sisältöön
Media

Suurpetojen vuonna 2019 aiheuttamien vahinkojen maksaminen alkaa aikaistetusti huhtikuun alussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2020 14.38
Tiedote
Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle.

Suurpedot aiheuttivat Suomessa vuonna 2019 noin 7,5 miljoonan euron vahingot. Ruokavirasto aloittaa korvausten maksamisen aikaistetusti 2.4. alkaen. Kaikki vahingot, mukaan lukien porovahingot, maksetaan täysimääräisinä. Porotalouden vahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto aikaistaa tänä keväänä suurpetojen aiheuttamien korvausten maksamista huhtikuun alkuun.

Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle, mikä kärsii nyt myös lumitilanteesta ja koronan aiheuttamista vaikeuksista ravintolamyynnissä.

Ainoastaan vuoden 2019 porovahingoista paliskunnille maksettava noin 2,2 miljoonan euron vasahävikkikorvaus maksetaan myöhemmin. Korvauselementin maksaminen edellyttää riistavahinkoasetuksen muutosta vasakuolleisuusprosenttien päivittämiseksi. Asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella 8.4. asti. Vasahävikkikorvaus maksetaan Paliskuntain yhdistykselle heti, kun asetuksen muutos on hyväksytty valtioneuvostossa. Yhdistys jakaa korvauksen edelleen paliskunnille.

Suurpetojen aiheuttamat yhteenlasketut vahingot laskivat 0,2 miljoonaa euroa vuodesta 2018, jolloin korvauksia maksettiin yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Porotalouden vahingot laskivat 7,2 miljoonasta 6,9 miljoonaan euroon. Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 puolella tapahtuvien suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin-, mehiläis- ja irtaimistovahinkojen korvaukset voidaan maksaa hakijalle täysimääräisinä heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen. Poro- ja viljelysvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 0407336229, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, 05051 62868, etunimi.sukunimi@mmm.fi