Hoppa till innehåll
Media

Skador av stora rovdjur visas nu grafiskt på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.8.2018 13.42 | Publicerad på svenska 6.8.2018 kl. 11.25
Nyhet

På ministeriets webbsidor visas nu grafiskt de skador på husdjur, jordbruk och renar som stora rovdjur orsakade på 2010-talet. Uppgifterna om antalet och värdet av skador per djurart och typ av skada bygger på landsbygdsnäringsmyndigheternas viltskaderegister. Registret bygger på ansökningarna om ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Ersättning för skador orsakade av stora rovdjur, det vill säga järv, lodjur, björn och varg, betalas av statsmedel. År 2017 rapporterades myndigheterna närmare 5 800 skadefall med ett totalt värde på ca 12 miljoner euro. Ersättningarna uppgick dock bara till knappa nio miljoner euro eftersom anslaget i statsbudgeten var otillräckligt. 

Största delen av skadorna är skador på ren

Merparten av skadorna av stora rovdjur, ca 90 procent, är skador på ren. Andelen dessa skador av alla skador av stora rovdjur är också ekonomiskt störst. 

År 2017 rapporterades in sammanlagt ca 5 000 skador på ren med ett totalt värde på över 11,5 miljoner euro. Största delen, ca 60 procent, av skadorna på ren orsakades av järvar. 

Antalet skador på husdjur är ca 300 - 500 per år, största delen orsakas av björn och varg. Skador av björn gäller i allmänhet bin och får, skador av varg däremot hundar och får. Odlingar förstörs närmast av björn.

Skador av stora rovdjur på husdjur, jordbruk och ren på 2010-talet
Skador av stora rovdjur på ren på 2010-talet
Skador av stora rovdjur på husdjur och jordbruk på 2010-talet

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2432 och 040 733 6229 (på plats fr.o.m. den 8 augusti )
Timo Ruuska, högskolepraktikant, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2097 (anträffbar fram till den 27 augusti)
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 16 2051
E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi