Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om utsädesförsörjningen av viktiga arter av jordbruksgrödor tas in i lagen om handel med utsäde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2015 11.44
Pressmeddelande

Lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten från år 1977 upphävs i början av nästa år. Samtidigt ska lagens bestämmelser om att trygga utsädesförsörjningen av nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor med medel från försörjningsberedskapsfonden tas in i lagen om handel med utsäde. Syftet är mindre administrativt arbete och smidigare bestämmelser. Republikens president stadfäste i dag lagarna som träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten är föråldrad och motsvarar inte längre det ursprungliga syftet. De avgifter som tagits ut av aktörerna är obetydliga, varför stödet i praktiken har varit betydelselös för växtförädlingen. Stöd enligt lagen har i regel betalats för gamla sorter.  De sorter som i dag finns på marknaden är i huvudsak skyddade genom växtförädlarrätten i enlighet med lagen om växtförädlarrätt.

Utsädesförsörjningen av nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor tryggas också i fortsättningen. Försörjningsberedskapsfondens medel kan också i fortsättningen användas för att betala växtförädlingsföretag ersättning för sortförädling och produktion av stamutsäde som sker i Finland.

Genom att upphäva lagen genomför man regeringens spetsprojekt som handlar om avreglering.      

Mer information:
Pirjo Tomperi, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 234
Marja Savonmäki, specialsakkunnig, tfn 0295 162 280
fornamn.efternamn@mmm.fi