Hyppää sisältöön
Media

Tärkeiden peltokasvilajien siemenhuolto siemenkauppalakiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2015 11.44
Tiedote

Vuodelta 1977 oleva laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä kumotaan ensi vuodesta alusta alkaen. Samalla siemenkauppalakiin lisätään kumotussa laissa ollut säännös kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamisesta huoltovarmuusrahaston varoista. Tarkoituksena on hallinnollisen taakan keventäminen ja säädösten sujuvoittaminen. Tasavallan presidentti vahvisti tänään lait, jotka tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annettu laki oli vanhentunut eikä enää vastannut sen alkuperäistä tarkoitusta. Toimijoilta kerättyjen maksujen vähäisyydestä johtuen tuen merkitys kasvinjalostukselle on jäänyt käytännössä olemattomaksi. Lain mukaista tukea on maksettu pääasiassa vain vanhoille lajikkeille. Nykyisin markkinoilla olevat lajikkeet on suojattu pääosin kasvinjalostajanoikeudella, josta säädetään kasvinjalostajanoikeuslailla.

Kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaaminen varmistetaan jatkossakin. Kasvinjalostusyritykselle voidaan myös tulevaisuudessa maksaa huoltovarmuusrahaston varoista korvausta Suomessa tapahtuvasta lajikkeiden jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta.

Lain kumoamisella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.     

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 0295 162 234
erityisasiantuntija Marja Savonmäki, p. 0295 162 280
etunimi.sukunimi@mmm.fi