Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i övervakningen av kraven på djurens välbefinnande 2016

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2016 15.07
Pressmeddelande

I år ska övervakningen av att tvärvillkorskraven på djurens välbefinnande uppfylls utvidgas att omfatta nästan hela djurskyddslagstiftningen som gäller produktionsdjur. Några nya bestämmelser har det inte utfärdats, utan övervakningen gäller den gällande lagstiftningen.

Nytt är till exempel när det gäller kalvar och andra nötkreatur att man kontrollerar att kraven på hållningsplatsens skick och trygghet, utfodrings- och dricksanordningar samt journal över döda djur uppfylls. Vidare utvidgas övervakningen att gälla nya djurarter, t.ex. broiler.

Hittills har övervakningen av tvärvillkoren rört djurskyddslagstiftningens viktigaste bestämmelser, dvs. att bestämmelserna om djurens utfodring, vattning och utrymme följs. Enligt kommissionen ska övervakningen dock bredare täcka djurskyddslagstiftningen om produktionsdjur.

Vid övervakningen av tvärvillkorskraven på djurens välbefinnande har man tills vidare uppdagat överträdelser klart mer sällan än vid urvalskontrollerna av produktionsdjursstallar som EU kräver.

I början av 2015 trädde i kraft en förordning av statsrådet som sätter tvärvillkorskraven på djurens välbefinnande i linje med EU-lagstiftningens krav. Av praktiska skäl inleds den utvidgade övervakningen först 2016. Producenterna önskas beakta detta i verksamheten för att antalet överträdelser inte ökar. Övervakningen av tvärvillkoren omfattar årligen en procent av de husdjursgårdar som får stöd.

Ytterligare information:
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats
Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 436