Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonta muuttuu vuonna 2016

Maa- ja metsätalousministeriö
19.1.2016 15.07
Tiedote

Tänä vuonna täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonta laajenee kattamaan lähes koko tuotantoeläimiä koskevan eläinsuojelulainsäädännön. Mitään uutta lainsäädäntöä ei ole tässä yhteydessä annettu, vaan valvonnan kohteena on nykyisen eläinsuojelulainsäädännön noudattaminen.

Täydentävien ehtojen puitteissa uusina valvontakoh­tei­na esimerkiksi va­si­koil­la ja muilla nau­doil­la valvotaan vaatimukset, jotka koskevat pitopaikan kuntoa ja turvallisuutta, ruokinta- ja juottolaitteistojen tarkastamista sekä kirjanpitoa kuolleista eläimistä. Lisäksi valvonnan piiriin tulee uusia eläinlajeja kuten esimerkiksi broilerit.

Tähän asti täydentävien ehtojen valvonta on perustunut kunkin eläinlajin kohdalta eläinsuojelulainsäädännön avainkohtiin, joita ovat esimerkiksi säännökset eläinten ruokinnasta, juotosta ja tilavaatimuksista. Komission mukaan valvonnan tulee kuitenkin kattaa nykyistä laajemmin tuotantoeläimiä koskeva eläinsuojelulainsäädäntö. Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnoissa laiminlyöntejä on toistaiseksi havaittu selvästi harvemmin kuin EU:n edellyttämissä tuotantoeläintilojen otantatarkastuksissa.

Vuoden 2015 alusta astui voimaan valtioneuvoston asetus, jossa asetetaan eläinten hyvinvoinnin täydentävien ehtojen vaatimukset vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Käytännön syistä laajentunut valvonta alkaa kuitenkin käytännössä vasta vuonna 2016. Tuottajien toivotaan huomioivan valvonnan  laajeneminen omassa toiminnassaan, jotta laiminlyöntien määrä ei lisääntyisi täydentävien ehtojen tarkastuksissa. Täydentävien ehtojen valvonta tehdään vuosittain yhdelle prosentille tukea saavista kotieläintiloista.

Lisätietoja:


Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran nettisivuilta
Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 436

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous