Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i fiskestadgan för Tana älv 2020 på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2020 16.36 | Publicerad på svenska 25.2.2020 kl. 16.13
Pressmeddelande
Kuva: Merja Lipponen

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om förhandlingsresultatet mellan Finland och Norge som gäller ändringarna i fiskebestämmelserna för Tana älv 2020. Utöver de ändringar som rör år 2020 arbetar länderna också med en översyn av hela fiskestadgan för Tana älv. Om den har man också begärt utlåtanden. Om de ändringsbehov som gäller hela fiskestadgan ska ordnas ett diskussionsmöte i Utsjoki på lördagen den 7 mars 2020.

I förhandlingarna om fiskeperioden 2020 deltog utöver företrädare för fiskeriförvaltningen även företrädare för fiskeriområdet för Tana älv. Det förslag som förhandlingarna resulterade i är nu på remiss. Det är möjligt att ge utlåtanden fram till den 18 mars 2020 på adressen utlåtande.fi (begäran om utlåtande bara på finska).

I fiskestadgan för Tana älv kan årligen göras ändringar flexibelt genom ländernas gemensamma beslut. En förutsättning för bestämmelserna och ändringarna är att de kan göras inom de gränser som fiskbeståndens tillstånd tillåter.

Ett diskussionsmöte om behoven att ändra fiskestadgan för Tana älv i Utsjoki

Med tanke på förhandlingarna med Norge kartlägger jord- och skogsbruksministeriet samtidigt också behoven att ändra hela fiskestadgan och har begärt utlåtanden om den senast den 2 mars 2020 (se JMS:s pressmeddelande 17.2.2020).

I Utsjoki ordnas lördagen den 6 mars kl. 10 –14  ett diskussionsmöte. Mötet som är öppet för alla gäller behoven att ändra hela fiskestadgan. Mötet ordnas i församlingshuset i Utsjoki på adressen Tenontie 1.

Vid mötet presenteras de specialvillkor för ändringarna som fiskestadgan och laxbeståndens tillstånd ställer samt samlas in deltagarnas åsikter om behoven att ändra fiskestadgan. Resultaten av diskussionen används för att slå fast målen för förhandlingarna om fiskestadgan.

Mer information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, förnamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskekvoter Fiskelicenser Fritidsfiske