Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevat täsmennykset lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö
24.2.2020 16.36
Tiedote
Kuva: Merja Lipponen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Suomen ja Norjan välisestä neuvottelutuloksesta, joka koskee Tenojoen vuoden 2020 kalastusmääräyksiin tehtäviä täsmennyksiä. Kuluvaa vuotta koskevien täsmennysten rinnalla on vireillä myös Tenojoen koko kalastussäännön tarkastelu, josta myös on pyydetty lausuntoja. Koko kalastussääntöä koskevista muutostarpeista järjestetään keskustelutilaisuus Utsjoella lauantaina 7.3.2020.

Kalastuskautta 2020 koskeviin neuvotteluihin osallistuivat Suomesta kalataloushallinnon lisäksi Tenon kalatalousalueen edustajat. Neuvottelujen tuloksena syntynyt esitys on nyt lausuttavana, ja lausuntoja on mahdollista antaa 18.3.2020 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Tenojoen kalastussääntöön voidaan tehdä vuosittain joustavasti täsmennyksiä maiden yhteisellä päätöksellä. Määräysten ja täsmennysten edellytyksenä on se, että ne voidaan tehdä kalakantojen tilan sallimissa rajoissa.

Tenojoen kalastussäännön muutostarpeista keskustelutilaisuus Utsjoella

Maa- ja metsätalousministeriö kartoittaa Norjan kanssa käytäviä neuvotteluja varten samanaikaisesti myös koko kalastussääntöön liittyviä muutostarpeita ja on pyytänyt siihen liittyen lausuntoja 2.3.2020 mennessä (ks. tiedote 17.2.2020).

Koko kalastussääntöön liittyvistä muutostarpeista järjestetään Utsjoella kaikille avoin keskustelutilaisuus lauantaina 7.3 klo 10–14. Tilaisuus järjestetään Utsjoen seurakuntatalolla osoitteessa Tenontie 1.

Tilaisuudessa esitellään kalastussäännön ja lohikantojen tilan asettamia reunaehtoja muutoksille sekä kartoitetaan osallistujien näkemyksiä kalastussäännön muutostarpeista. Keskustelun tuloksia hyödynnetään kalastussääntöneuvottelujen neuvottelutavoitteiden muodostamisessa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162152, [email protected]

Kalastuskiintiöt Kalastusluvat Kalastusrajoitukset Kalat Vapaa-ajankalastus