Hoppa till innehåll
Media

Konsumenten får veta fiskens fångstdatum också i fortsättningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2014 13.00
Pressmeddelande -

– Konsumenten måste ha rätt att få veta hur pass färsk fisken är, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio. Att konsumenten får informationen kan säkerställas både på frivillig väg och utifrån lagstiftningen.Enligt de gällande bestämmelserna i ministeriets förordning ska affären ange fångstdatumet för färsk fisk. I fortsättningen kommer bestämmelserna om datummärkningar ingå i EU:s gemensamma livsmedelsinformationsförordning och nya föreskrifter om marknadsföring av fiskeriprodukter som i träder i kraft i juni. Enligt dessa ska den kortaste hållbarhetstiden märkas på alla fiskeriprodukter, men det är frivilligt att märka ut fångstdatumet. EU-bestämmelserna tillåter frivilliga märkningar, vilket innebär att näringen fortfarande kan ange fångstdatumet i enlighet med konsumenternas önskan trots att EU inte kräver det.Finland tänker vid sidan av EU-förordningen föreslå ett nationellt krav på att fångst- och upptagningsdatumet måste märkas på fiskeriprodukter också framöver. En nationell förordning som är under arbete som bäst innehåller bestämmelser om vilka märkningar som måste finnas på oförpackade livsmedel.

Ett utkast till ministeriets förordning om skyldigheten att ange fiskens fångst- eller upptagningsdatum var på remiss i höstas. Remissinstanserna både biföll och motsatte sig förslaget att skyldigheten tas bort. Möjligheten att skyldigheten fortsätter att gälla diskuterades på ett möte som ministeriet ordnade för ett par månader sedan.

Kanslichef Husu-Kallio poängterar att näringen alltid har det främsta ansvaret för fiskens kvalitet och säkerhet. Näringen ska se till att fisken är felfri under hela försäljningstiden, gäller det sen förpackad fisk eller fisk i lösvikt.

– Det är glädjande att den inhemska fiskhandeln verkligen engagerar sig för att uppnå detta mål, konstaterar Husu-Kallio.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 162 479
konsultativa tjänstemannen Sebastian Hielm, tfn 0295 162 305
förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen