Hoppa till innehåll
Media

Tiina Rytilä utnämnd till statssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.38
Pressmeddelande -

Regeringen utnämnde i går AFM Tiina Rytilä till statssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet för jord- och skogsbruksminister Petteri Orpos mandattid. Rytilä inleder arbetet som statssekreterare 1.12.2014.

Tiina Rytilä har sedan år 2011 arbetat som jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare. Före ministeriet arbetade hon som direktör vid Beslutsfattarnas skogsakademi. Tidigare har hon jobbat bl.a. som miljösakkunnig inom alliansen ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), som koordinator för Nordiska familjeskogsbruksorganisationerna och som politisk rådgivare för delegationen för Centerpartiets EU-parlamentariker.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som gäller politisk styrning och beredning av ärenden.

Statssekreteraren biträder och representerar ministern då det rör sig om att formulera politiska riktlinjer, koordinera olika frågor mellan ministerierna och samorda av ståndpunkter, genomföra regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt att sköta EU-uppdrag och andra internationella uppdrag.

Ytterligare information:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184

Petteri Orpo