Hoppa till innehåll
Media

Förfogandeperioden för åker enligt systemet med samlat gårdsstöd blir kortare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2008 11.27
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om propositionen med förslag till ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd. Den tidigare förfogandeperioden på tio månader som har varit kravet för utbetalningen av gårdsstöd ändras till en dag. Det föreslås att tidpunkten då jordbrukaren förfogar över åkermarken är den sista dagen då stödansökan kan ändras. Avsikten är att republikens president överlämnar lagändringen till riksdagen fredagen den 29 februari.

När jordbrukaren överför besittningsrätten till en åker ska han se till att tvärvillkoren följs. Det är bäst att man ingår ett privaträttsligt avtal om detta ansvar. Om inget avtal finns svarar den jordbrukare som har lämnat stödansökan för eventuella försummelser under hela kalenderåret.

Därtill ska rättigheterna enligt artikel 60 i rådets förordning om samlat gårdsstöd, dvs. de så kallade klistermärken, avvecklas. För att jordbrukaren har fått gårdsstöd för odling av bär och grönsaker har det tidigare krävts att jordbrukaren har haft stödrättigheter enligt artikel 60 i förordningen om gårdsstöd. I fortsättningen kan jordbrukaren få gårdsstöd för bär och grönsaker med alla stödrättigheter. Det föreslås också att i lagen läggs till en bestämmelse som föreskriver att en liten försummelse i samband med tvärvillkoren inte leder till minskade direktstöd.

Lagen ändras med anledning av att rådets förordning om gårdsstöd har ändrats.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Outi Kostama, tfn 09-160 542 77
överinspektör Marjatta Jokela, tfn 09-160 523 14, 0400 933 671