Hyppää sisältöön
Media

Tilatukijärjestelmän mukainen pellon hallinta-aika lyhenee yhdeksi päiväksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2008 11.27
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti tänään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamista koskevasta lakiesityksestä. Tilatuen vaatimuksena ollut kymmenen kuukauden hallinta-aika korvataan yhden päivän hallinta-ajalla. Hallintapäiväksi ehdotetaan tukihakemusten viimeistä muutospäivää. Tasavallan Presidentin on määrä antaa lakiesitys eduskunnalle perjantaina 29. helmikuuta.

Viljelijöiden on pellon hallinnansiirtojen yhteydessä huomioitava vastuut täydentävien ehtojen noudattamisesta. Vastuusta on hallinnansiirtojen yhteydessä tarkoituksenmukaista sopia yksityisoikeudellisella sopimuksella. Muussa tapauksessa tukihakemuksen jättänyt viljelijä vastaa mahdollisista täydentävien ehtojen laiminlyönneistä koko kalenterivuoden ajalta.

Lisäksi neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat. Tilatuen saaminen marjojen ja vihannesten viljelyalalta on aikaisemmin edellyttänyt, että viljelijällä on ollut tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisia tukioikeuksia. Jatkossa marjojen ja vihannesten viljelyalalle voi saada tilatuen kaikilla tukioikeuksilla. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen.

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan Euroopan unionin neuvoston tilatukiasetuksen muuttumisen vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitussihteeri Outi Kostama, puh. (09) 160 54277
ylitarkastaja Marjatta Jokela, puh. (09) 160 52314, 0400 933 671