Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2022 11.26
Pressmeddelande
Foto: Johanna Kleemola, Skogscentralen

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindrades temporärt i maj 2022, eftersom tillgången till stubbehandlingspreparat hade blivit osäker på grund av Rysslands krig mot Ukraina och de påföljande sanktionerna. Nu råder det inte längre osäkerhet kring tillgången till behandlingspreparat, och därför kan bekämpningsskyldigheten återinföras från och med den 15 augusti 2022.

Rottickan sprids i huvudsak via färska stubbar och orsakar rötskador, och enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska den bekämpas i samband med avverkning i barrträdsdominerade riskområden från ingången av maj till utgången av november. Rottickan bekämpas genom att färska stubbar behandlas antingen med en urealösning eller med ett biologiskt bekämpningsmedel som är baserat på pergamentsvamp.

Under vårvintern 2022 blev dock tillgången till stubbehandlingspreparat osäker på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de påföljande sanktionerna mot Ryssland. Därför lindrades skyldigheten att bekämpa rotticka temporärt från och med den 6 maj genom att bekämpningsskyldigheten slopades i samband med avverkning på torvmarker och genom att den temperaturgräns som innebär skyldighet att utföra stubbehandling på ett avverkningsområde höjdes från noll till sju grader Celsius. Syftet med lindringen var att förhindra att brist på bekämpningsmedel leder till att avverkningar som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen måste avbrytas. 

Statsrådets förordning om lindringen var temporär och planerad att gälla till och med den 30 november 2022. Avsikten var dock att återinföra stubbehandlingsskyldigheten om osäkerheten kring tillgången till bekämpningsmedel försvinner. 

Jord- och skogsbruksministeriet har sedan våren följt marknadsläget i fråga om stubbehandlingspreparat. Enligt uppföljningsdata har osäkerheten kring tillgången till stubbehandlingspreparat nu försvunnit, och skyldigheterna i fråga om bekämpningen kan därför återställas. Bekämpningsskyldigheten gäller därmed från och med den 15 augusti igen också barrträdsdominerade torvmarker i södra Finland och grandominerade torvmarker i mellersta Finland, och den lägsta dygnstemperatur på avverkningsområden som innebär skyldighet att utföra bekämpning är återigen noll grader. 

Bekämpning av rotticka allt viktigare när klimatet blir varmare 

Rottickan är en av de största orsakerna till ekonomiska förluster i det finländska skogsbruket, och att bekämpa den är viktigt också generellt med tanke på skogarnas hälsa. Både granrotticka och tallrotticka är vanliga i hela södra och mellersta delarna av Finland, och deras utbredningsområde utvidgas norrut i takt med att klimatet blir varmare. I och med klimatuppvärmningen är det alltså allt viktigare att bekämpa rottickan.  

”Målet med bestämmelserna är att trygga en god skogshälsa och på lång sikt minimera de ekonomiska skador som rottickan orsakar. Nu överväger vi också om det finns behov att uppdatera lagstiftningen om skogsskador för att vi i fortsättningen ska vara bättre förberedda på motsvarande snabba och oförutsedda situationer”, säger Erno Järvinen, forstråd och chef för skogs- och bioenergienheten vid jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:  

  • Aleksi Nurmi, sakkunnig, tfn 0295 162 136, aleksi.nurmi(at)gov.fi
  •  Erno Järvinen, forstråd, tfn 0295 162 150, erno.jarvinen(at)gov.fi