Hoppa till innehåll
Media

Möjligt att byta stödberättigande mellan åkerskiften i fråga om miljöstöd och ko

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2008 13.05
Pressmeddelande -

En ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 godkändes i dag i statsrådet. Genom ändringen föreskrivs om villkoren för att byta stödberättigandet i fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag mellan stödberättigande och icke stödberättigande åkermark. De övriga ändringarna hör samman med det praktiska tydliggörandet och förbättrandet av den nationella verkställigheten.

Anslagen för miljöstöd och kompensationsbidrag har gjort det omöjligt att få nya icke stödberättigande åkrar att börja omfattas av stödet. I syfte att förbättra åkeranvändningen på gårdsnivå kan jordbrukarna nu ansöka om att flytta över stödberättigandet från ett skifte till ett annat skifte som hittills inte haft rätt till stöd.

År 2008 kan både jordbrukare som ingått stödförbindelse år 2007 och jordbrukare som ingår förbindelse år 2008 ansöka om byte av stödberättigandet. År 2009 och därefter kan byte av stödberättigandet årligen sökas endast av jordbrukare som ansöker om en ny förbindelse i stället för en femårig förbindelse som löper ut.

Det går att byta stödberättigande endast mellan åkrar i samma stödregion. Bytet kan bara gälla skiften som jordbrukaren äger och som har uppgetts i stödansökan det stödår som föregår ingåendet av förbindelsen. Om förbindelsen har ingåtts 2007 ska de åkerarealer som är föremål för bytet ha uppgetts i stödansökan för 2007. Arealen som bytet gäller måste uppgå till minst 2 hektar per gård. Inom miljöstödet får stödberättigandet inte överföras från ett basskifte som omfattas av ett gällande avtal om miljöspecialstöd.

Byte av stödberättigandet leder inte till ytterligare stödutgifter eftersom den stödberättigande arealen inte får växa i samband med bytet.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Antero Nikander, tfn (09) 160 52926
överinspektör Sini Wallenius, tfn (09) 160 54234