Hoppa till innehåll
Media

Framtida hållbara investeringar inom naturresurssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2019 13.25 | Publicerad på svenska 4.6.2019 kl. 7.19
Nyhet

Finlands tekniska kompetens kan vara ett svar på många av de utvecklade ländernas problem, såsom bristen på rent vatten och fungerande sanitetssystem. Vad är orsaken till att våra lösningar inte når världsmarknaden? Samarbetsnätverket inom den internationella naturresurspolitiken diskuterade den frågan på sitt möte den 21 maj.

De allt mer knappa naturresurserna och hanteringen av klimatförändringen kräver enorma globala investeringar. Det sägs att smarta investerare placerar sina pengar på verksamhet som ger högsta möjliga avkastning på ett sätt som främjar effektivitet, smart resursanvändning och kapitalets konkurrenskraft. Vid påverkansinvesteringar eftersträvar investerarna utöver avkastning även önskade välfärds- eller miljöeffekter.  

Samhällsmässigt hållbar affärsverksamhet 

I inläggen som handlade om naturresurspolitik, skogsbruk och vattensektor ansågs påverkansinvesteringar som bidrar till affärsverksamheten vara en lösning som tacklar de globala utvecklingsutmaningarna.  

Från det traditionella utvecklingssamarbetet är det dock en lång väg till påverkansfonder och längs den vägen finns det en lång rad utmaningar som behöver lösas. Enligt Mikko Halonen vid Gaia Consulting Oy handlar de största utmaningarna om bristen på lämpliga projekt, mätningen av resultat och svårigheten att jämföra olika projekt. 

Det måste finnas en marknad för lösningar - de måste avhjälpa problemet 

Enbart cirka tre procent av världens vattenresurser är sötvatten som kan används som dricksvatten. Vattenresurserna är orättvist fördelade. Afrika, Asien och Mellanöstern har minst sötvatten. Med tanke på hållbar hantering av naturresurser är det mer utmanande att använda privat kapital i vattensektorn än i industrin som bygger på hållbar skogsanvändning.  

- Vårt decentraliserade finansieringssystem splittrar kunnandet och leder till intern konkurrens på den nationella marknaden. På samma sätt som målen för hållbar utveckling bör ses som en helhet, ska också finansieringssystemet och utvecklingsarbetet byggas upp genom den offentliga och privata sektorns målinriktade samarbete, sade Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Påverkansinvesteringar är den form av hållbara investeringar som växer snabbast. Organisationen Global Impact Investing Network (GIIN) som följer upp de stora institutionella investerarnas påverkansinvesteringar bedömer att det globala marknadsvärdet för påverkansinvesteringar uppgick år 2017 till ca 228 miljarder US-dollar. Kommer påverkansinvesteringarna att leda till ett paradigmskifte när det gäller att förhålla sig till investeringar - så här förutspår det världsekonomiska forumet.  

Hållbar finansiering - vad innebär det?

Vägkarta (på finska)

Webbinspelning från presentationen av vägkartan (på finska)

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2411, timo.halonen(at)mmm.fi

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, utrikesministeriet, tfn 0295 351720, max.vonbonsdorff(at)formin.fi

Mikko Halonen, Leading Consultant, Gaia Consulting Oy, tfn 040 700 2190, mikko.halonen(at)gaia.fi

Bioekonomi Forskning och utveckling Natur och klimat Skogar Vatten