Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bli bekant med bioekonomi på Skogsmässan den 10-12 november

Jord- och skogsbruksministeriet
6.11.2017 16.37 | Publicerad på svenska 7.11.2017 kl. 17.25
Pressmeddelande

Skogsmässans bioekonomiavdelning berättar om såväl digitalisering av skogsinformation och markanvändning som hållbar matproduktion och jakt. Hur ser garn gjort av björk ut? Eller en ätbar gräshoppa? På skogsmässan i Helsingfors den 10–12 november presenterar jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med förvaltningsområdets organisationer produkter och tjänster inom bioekonomin.

Hur övergår vi från en fossil ekonomi till ett koldioxidsnålt samhälle?  Hur kan vi få ekonomin att växa samtidigt som vi tryggar naturens ekosystem? Elever bland annat från Mankans skola i Esbo och från Ylänne enhetsskola frågar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä om bioekonomi på skogscenen fredagen den 10 november kl. 12. Tusentals elever väntas besöka mässan.

På Bioekonomiavdelningen kan man bekanta sig närmare med bioekonomiprodukter och -råvaror. Fler nyheter hittas på Forststyrelsens vetenskapslångtradare Bioaika som allmänheten kan besöka i samma hall. 

Råd för ett målinriktat skogsägande ger Skogscentralens experter i snåret vid Kannon nokka, där man bland annat visar hur man använder tjänsten Minskog.fi. Lantmäteriverket berättar om samfälld skog och ägoreglering. Vid avdelningen får skogsägare och naturens rekreationsanvändare den senaste informationen om e-tjänster, såsom den finska geoportalen Paikkatietoikkuna och Kartplatsen. Det informeras också om kampanjen Min naturgåva till hundraåringen där det redan har inrättats 1186 hektar privata naturskyddsområden.

På bioekonomiavdelningen får mässbesökaren också information om vattenhushållning och drickvattnets kvalitet samt om kompetenser och affärsverksamhet i anslutning till vatten och vattennaturresurser, det vill säga om blå bioekonomi.

Penningbeloppet som används till jakt har stigit och dess inverkan på det finländska välbefinnandet är svårt att mäta. Experter från Finlands viltcentral belyser jagandets effekter för välbefinnandet och ekonomin. Forststyrelsens Utfärdsdoktor ger råd om uteliv och vildmarksfärder som har en återhämtande effekt vid stress. I skogen, på åkern eller i trädgården kan det gömma sig skadliga insekter eller växtsjukdomar som i värsta fall förstör skörden eller skadar skogsnaturen. I Eviras frågesport fördjupar man sig i skadeinsekternas spridningsrutter och hur de kan förebyggas.

Flera experter besöker bioekonomiavdelningen och intervjuas om aktuella ämnen. Naturresurscentralens forskningsprofessor Sirpa Kurppa berättar om framtidens mat och om nya proteinkällor från bönpizzor till mjölmaskköttbullar. Lantmäteriforskarna Roope Näsi och Niko Viljanen belyser hur drönare kan utnyttjas i skogsvården. På skogsscenen diskuteras såväl tillväxten inom skogsbioekonomin, kolsänkor och digitalisering av skoglig information som skogens effekter för välbefinnandet.

På Bioekonomiavdelningen kan man träffa sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, Evira, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Finlands skogscentral och Finlands viltcentral. Som en hyllning till Finlands jubileumsår lyfter avdelningen fram inhemsk design och inhemska råvaror. Avdelningen förverkligas i samarbete med Aaltouniversitetet och Isku och den har planerats av Outi Mustonen som är magisterstudent inom design.

Ytterligare information om utbudet på Bioekonomiavdelningen (6B50): mmm.fi/tunnebiotalous
Ytterligare information om Skogsmässan på Mässcentrets webbplats: metsa.messukeskus.com

#upptäckbioekonomi #Skogsmässan

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogbruksministeriet ges av:
informatör Virpi Komulainen, tfn 029 516 2110
kommunikationsdirektör Pekka Väisänen, tfn 0295 16 2480