Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegation för produktionsdjurens välbefinnande tillsatt

Jord- och skogsbruksministeriet
28.4.2016 17.08
Pressmeddelande

Regeringen tillsatte i dag en ny delegation för produktionsdjurens välbefinnande för en treårsperiod. Delegationens mål är att bidra till aktörernas samarbete och utveckling av produktionsdjurens välbefinnande på bred front.

Delegationen följer upp och bedömer nivån av välmående hos produktionsdjur i Finland. Den lämnar förslag till ministeriet om utveckling av välbefinnandet och ger utlåtanden om initiativ och förslag som gäller produktionsdjurens välbefinnande. Ett ytterligare mål är att förbättra uppskattningen av produktionsdjurens välbefinnande. Under de senaste åren har delegationen tagit ställning till bl.a. reformen av djurskyddslagen och undervisningen i välbefinnandefrågor samt till avhorning hos kalvar och kastrering av svin.

Som ordförande för delegationen fortsätter professor Olli Peltoniemi vid Helsingfors universitet och som vice ordförande primärproduktionsdirektör Juha Nousiainen på Valio Oy. Till delegationen hör ytterligare 15 medlemmar med ersättare. Medlemmarna företräder jordbruksproduktion, forskning, myndigheter, djurskydd, rådgivning, industri, handel och konsumenter.

Ytterligare information:
Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 436, [email protected]