Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för produktionsdjurens välbefinnande tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.47 | Publicerad på svenska 8.7.2022 kl. 14.25
Pressmeddelande
Ylämaan karjan nauta Pertunmaalla. Kuva: Emilia Kautto

Regeringen tillsatte i dag den 8 juli 2022 en delegation för produktionsdjurens välbefinnande för en treårsperiod från och med den 15 juli 2022 till och med den 15 juli 2025. Delegationens mål är att bidra till aktörernas samarbete och utveckling av produktionsdjurens välbefinnande på bred front.

Delegationen i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet ska bland annat följa och bedöma utvecklingen av produktionsdjurens välbefinnande, lämna förslag till utveckling av välbefinnandet på lång sikt samt ge utlåtanden om viktiga projekt och förslag som gäller produktionsdjurens välbefinnande.

Till delegationens ordförande utsågs Olli Ruoho, expertveterinär och vice verksamhetsledare vid Djurens hälsa ETT rf, och till vice ordförande Ilkka Pohjamo, primärproduktionsdirektör vid Valio Ab. Till delegationen hör även 14 medlemmar med ersättare samt två permanenta sakkunniga.

Delegationens sammansättning 15.7.2022–15.7.2025:

Ordförande: Olli Ruoho, expertveterinär, Djurens hälsa ETT rf
Vice ordförande: Ilkka Pohjamo, primärproduktionsdirektör, Valio Ab
Sekreterare: Satu Raussi, ledande sakkunnig, Djurens välfärdscentral EHK
Medlemmar och ersättare:
Leena Suojala, sakkunnig, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, ersättare: Marjukka Mattio, sakkunnig
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ersättare: Johanna Korpela, rådgivande veterinär, Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf
Päivi Soppela, universitetsforskare, Lapplands universitet, ersättare: Pauliina Rautio, Uleåborgs universitet
Jarkko Niemi, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet, ersättare: Matti Pastell, biträdande professor
Anna Valros, professor, Helsingfors universitet, ersättare: Jarmo Valaja, professor
Elisa Aaltola, docent, Åbo universitet, ersättare: Jenna Aarnio, doktorand
Taina Mikkonen, överinspektör, Livsmedelsverket, ersättare: Timo Keskinen
Minna Lemettinen, länsveterinär, Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland, ersättare: Laura Haltia, länsveterinär, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Heidi Kivekäs, verksamhetsledare, Animalia, ersättare: Tiina Ollila
Kati White, verksamhetsledare, Djurskyddet Finland rf, ersättare: Maria Lindqvist, kommunikationschef
Jaana Kiljunen, ledande sakkunnig, ProAgria Keskusten Liitto, ersättare: Essi Wallenius, Armenta Benessi
Tuomas Herva, kvalitetschef, A-Producenter Ab, ersättare: Ina Toppari, Djurens hälsa ETT rf
Sari Ristaniemi, gruppchef, SOK, ersättare: Matti Kalervo, Kesko Abp
Timo Niemi, jurist, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, ersättare: Tiina Vyyryläinen, jurist
Permanenta sakkunniga:
Susanna Ahlström, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
Saara Kupsala, djurskyddsombudsman

Ytterligare information:
Susanna Ahlström, specialsakkunnig, tfn 0295 162 436
Tiina Pullola, specialsakkunnig, tfn 0295 162 108
E-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi
 

Djur och växter Mat och jordbruk