Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår anpassningsåtgärder i anslutning till nedläggningen av mjöl

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2007 9.16
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet som undersöker mjölkproduktionens framtida alternativ behandlar i sin mellanrapport Finlands möjligheter att anpassa sig till förändringarna på mjölksektorn. Europeiska kommissionen föreslår ingen fortsättning av mjölkkvotssystemet efter år 2015. Arbetsgruppen lämnade idag sin mellanrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Finland är för ett fortsatt kvotsystem, men det är osannolikt att det kommer att fortsätta efter år 2015. Arbetsgruppen anser att nedläggningen av kvotsystemet ska göras småningom genom rimlig ökning av kvoterna och kompensation för sänkta mjölkpriser till producenter i ogynnsamma områden.

Enligt undersökningar skulle en eliminering av kvoterna klart sänka producentpriserna på mjölk i Europa. Arbetsgruppen skulle kompensera prissänkningen med ett produktionsbundet stöd, som skulle kunna finansieras med de tilläggsanslag som riktats till systemet med samlade gårdsstöd. Utifrån gårdsstödet borde man kunna betala ett literspecifikt stöd i hela Finland.

Enligt dagens bestämmelser är en mjölkkvotsmängd som motsvarar den kommande produktionen ett villkor för investeringsbeslut. Detta har lett till att kvotpriserna stigit. Att kvoterna kopplats till betalningen av de nationella stöden har också bidragit till de stigande kvotpriserna. Arbetsgruppen föreslår en lindring av kvotkravet, som är ett villkor för investeringsstödet. Arbetsgruppen anser att outnyttjade kvoter ska styras mer effektivt till aktiva odlare.

I Södra Finland har mjölkproduktionen minskat oroväckande. Arbetsgruppen föreslår att investeringsstöden verkställs till sitt fulla belopp i Södra Finland.

Kvotpriserna varierar kraftigt efter region. Arbetsgruppen föreslår ändringar i det nuvarande kvothandelssystemet, bland annat att försäljningstiden för kvoter tillhörande producenter som upphör med produktionen förkortas och kvothandeln avregleras i stödregionerna A och B, och att direktförsäljningskvoterna friställs i hela landet.

Lantbruksöverinspektör Pekka Sandholm från jord- och skogsbruksministeriet arbetar som ordförande i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har medlemmar från jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsindustriförbundet, Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund MTK, Forskningscentralen för jordbruk och livs- medelsekonomi MTT, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Hämeenlinnan Osuusmeijeri och Valio Oy.

Arbetsgruppens mandattid löper ut i slutet av maj.

Mer information:
lantbruksöverinspektör Pekka Sandholm, JSM, tfn (09) 1605 4249, 040 733 6219
mjölkombudsman Sami Kilpeläinen, MTK, tfn 020 413 2360, 040 552 0646
direktör Seppo Heiskanen, Livsmedelsindustriförbundet, tfn (09) 1488 7230, 0400 612329.

Rapport på web: http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/tyoryhmamuistiot.html

Sirkka-Liisa Anttila