Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää sopeutumiskeinoja maitokiintiöiden poistumiselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2007 9.16
Tiedote -

Maidontuotannon tulevaisuuden vaihtoehtoja kartoittava maa- ja metsätalousministeriön työryhmä pohtii väliraportissaan Suomen mahdollisuuksia sopeutua maitoalan muutoksiin. Euroopan komissio ei esitä maitokiintiöjärjestelmälle jatkoa vuoden 2015 jälkeen. Työryhmä luovutti väliraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle tänään.

Suomi kannattaa kiintiöjärjestelmän jatkamista, mutta järjestelmän jatkuminen vuoden 2015 jälkeen on epätodennäköistä. Työryhmän mielestä kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen on tehtävä vähitellen kiintiöitä maltillisesti lisäämällä ja korvaamalla maidon hinnan aleneminen epäsuotuisten alueiden tuottajille.

Tutkimusten mukaan kiintiöiden poistaminen alentaisi selvästi maidon tuottajahintoja Euroopassa. Työryhmä korvaisi hinnanalennuksen tuotantoon sidotulla tuella, joka voitaisiin rahoittaa tilatukijärjestelmään kohdennetuilla lisävaroilla. Tilatuen perusteella pitäisi voida maksaa litrakohtaista tukea koko Suomessa.

Nykysäännösten mukaan investointitukipäätöksen ehtona on suunniteltua tuotantoa vastaava maitokiintiömäärä. Tämä on johtanut kiintiöiden hintojen nousuun, jonka lisäksi kiintiöiden hintaa on nostanut kiintiöiden kytkeminen kansallisten tukien maksuun. Työryhmä ehdottaa, että investointituen ehtona olevaa kiintiövaatimusta helpotetaan. Työryhmän mielestä käyttämättömiä kiintiöitä on ohjattava tehokkaammin aktiivisille viljelijöille.

Eteläisessä Suomessa maidontuotanto on vähentynyt huolestuttavan paljon. Työryhmä ehdottaakin, että investointituet toteutetaan täysimääräisinä Etelä-Suomessa.

Kiintiöiden hinnat vaihtelevat alueellisesti varsin voimakkaasti. Työryhmä ehdottaa muutoksia nykyiseen kiintiökauppajärjestelmään, muun muassa lopettavien tuottajien kiintiöiden myyntiajan lyhentämistä ja kiintiökaupan vapauttamista AB-tukialueella sekä suoramyyntikiintiöiden osalta koko maassa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii maatalousylitarkastaja Pekka Sandholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmässä on jäseniä maa- ja metsätalousministeriöstä, Elintarviketeollisuusliitosta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta MTK:sta, MTT Taloustutkimuksesta, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundista SLC:stä, Hämeenlinnan Osuusmeijeristä ja Valio Oy:stä.

Työryhmän toimiaika päättyy toukokuun lopussa 2008, jolloin työryhmä luovuttaa loppuraportin työstään.

Lisätietoja:
maatalousylitarkastaja Pekka Sandholm, MMM p. (09) 1605 4249, 040 733 6219
maitoasiamies Sami Kilpeläinen, MTK p. 020 413 2360, 040 552 0646
johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto, p (09) 1488 7230, 0400 612329

Väliraportti verkossa: http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/tyoryhmamuistiot.html

Sirkka-Liisa Anttila