Hoppa till innehåll
Media

Ändrade byggnadstekniska krav på elstängsel som används för att skydda svin utomhus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2018 14.04
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet godkände i dag en ändring i förordningen som ändrar de byggnadstekniska kraven på elstängsel som skyddar svin i utehägn. En liknande ändring gjordes i dag av regeringen i en förordning som gäller villkoren för understöd för stängsling. Till elstängslet ska i fortsättningen kopplas bara ett elstängselaggregat. Förordningens bestämmelser om elstängslets jordning och funktionssäkerhet i snöförhållanden har också specificerats.

Från och med juni 2018 ska det byggas stängsel runt utehägn för svin. Bestämmelser om kraven på skydd finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. För att bygga om ett stängsel enligt dessa krav kan beviljas understöd. Bestämmelser om understödet finns i statsrådets förordning.  

Ett alternativ är att bygga ett elstängsel på insidan och utsidan av det gamla stängslet. Enligt de ändrade kraven ska ett elstängsel som byggs på utsidan och insidan av det gamla stängslet kopplas till samma elstängselaggregat om avståndet mellan elstängslen är under 2,5 meter. De elstängsel som installerats enligt kraven i de tidigare förordningarna uppfyller inte säkerhetskraven enligt den europeiska säkerhetsstandarden för elstängselaggregat.

För att eliminera säkerhetsrisken ska de redan installerade elstängslen omgående kopplas till bara ett enda elstängselaggregat.

I kraven på elstängsel gjordes samtidigt vissa andra smärre ändringar och preciseringar. För att säkra att ett elstängsel fungerar i snöförhållanden ska den nedersta tråden i stängslet kopplas bort från elstängselaggregatet om den täcks av snö. På det här sättet kan blöt snö inte orsaka störningar i elstängslet. Kraven på elstängslets jordning preciserades också, det vill säga att jordtråden ska jordas till marken med jordspett.  

Ansökningstiden för understöd för stängsling gick ut den 28 februari 2018. Ändringen av kraven förutsätter inte några åtgärder när det gäller understödsansökningarna. Kraven på att skydda utomhusvistande svin mot afrikansk svinpest börjar gälla den 1 juni 2018, på Åland den 1 januari 2019. Afrikansk svinpest är en lättspridd djursjukdom mot vilken det inte finns något vaccin eller någon behandlingsmetod. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland, men den förekommer i Estland och Ryssland. Den smittar inte människor. 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 7.2.2018 
 

Mer information om statsstödet:
Esko Juvonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 271, esko.juvonen@mmm.fi
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412, aulis.kuusela@mavi.fi

Mer information om att skydda svin för afrikansk svinpest:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 385, katri.levonen@mmm.fi
Miia Kauremaa, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Djur och växter