Hyppää sisältöön
Media

Ulkoilevien sikojen suojaamisessa käytettävien sähköaitojen rakennevaatimuksiin muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2018 14.04
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jolla muutetaan ulkoilevien sikojen suojaamisessa käytettävien sähköaitojen rakennevaatimuksia. Hallitus teki tänään vastaavan muutoksen asetukseen, joka koskee aitaamisesta saatavan avustuksen vaatimuksia. Suojauksessa käytettyyn sähköaitaan tulee jatkossa kytkeä vain yksi sähköpaimen. Asetuksessa tarkennetaan myös säädöksiä sähköaidan maadoituksesta ja toimintavarmuudesta lumisissa olosuhteissa.

Kesäkuun alusta 2018 alkaen sikojen ulkotarhat on suojattava aidalla. Suojausvaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviäminen luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä. Ulkotarhassa olevan aidan muuttamiseen näiden vaatimusten mukaiseksi voi saada avustusta, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Yhtenä aitaamisvaihtoehtona on jo olemassa olevan aidan sisä- ja ulkopuolelle asennettavat sähköaidat. Sähköaitaa koskevia vaatimuksia muutetaan siten, että aidan sisä- ja ulkopuolinen sähköaita on kytkettävä samaan sähköpaimeneen, jos aitojen välinen etäisyys on alle 2,5 metriä. Aiemmin asetuksissa säädettyjen vaatimusten mukainen sähköaita ei ollut sähköpaimenia koskevassa eurooppalaisessa turvallisuusstandardissa esitettyjen turvallisuusvaatimusten mukainen. 

Jo rakennettujen sähköaitausten ulko- ja sisäpuolinen sähköaita tulee turvallisuusriskin poistamiseksi kytkeä viivytyksettä vain yhteen sähköpaimeneen.

Sähköaitoja koskeviin vaatimuksiin tehtiin samalla muutamia pienempiä muutoksia ja täsmennyksiä. Sähköaidan toimiminen lumisissa olosuhteissa varmistetaan asetuksen mukaisesti irrottamalla aidan alin lanka sähköpaimenesta, jos lumi sen peittää. Näin märkä lumi ei pääse aiheuttamaan häiriöitä sähköaidan toimintaan. Lisäksi sähköaidan maadoitusta koskevia vaatimuksia täsmennettiin maadoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Aidan maadoituslangan kytkeminen maahan on tehtävä maahan laitettavilla maadoituskangilla. 

Aidan muuttamiseen saatavien avustusten hakuaika päättyi 28.2.2018. Aitausvaatimusten muutos ei edellytä toimenpiteitä avustushakemusten suhteen. Ulkoilevien sikojen suojaamisvaatimukset afrikkalaista sikaruttoa vastaan tulevat voimaan 1.6.2018 ja Ahvenanmaan maakunnan osalta 1.1.2019. Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä eläintauti, johon ei ole hoitoa eikä rokotetta. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu Suomessa, mutta tautia on Suomen lähialueilla Virossa ja Venäjällä. Tauti ei tartu ihmisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.2.2018 
 
Lisätietoja valtiontukeen liittyvistä asioista:
Esko Juvonen, maatalousneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 271, esko.juvonen@mmm.fi
Aulis Kuusela, erityisasiantuntija, Maaseutuvirasto, p. 0295 31 2412, aulis.kuusela@mavi.fi

Lisätietoja sikojen suojaamisesta afrikkalaiselta sikarutolta:
Katri Levonen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 385, katri.levonen@mmm.fi
Miia Kauremaa, ylitarkastaja, Evira, p. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Eläimet ja kasvit