Hoppa till innehåll
Media

Undvik för saimenvikaren skadligt nätfiske i juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2023 16.09 | Publicerad på svenska 26.6.2023 kl. 17.20
Pressmeddelande

Den här våren föddes det rekordmånga kutar av saimenvikaren, sammanlagt 100 stycken. Saimenvikaren är trots det en mycket hotad art, och särskild uppmärksamhet krävs av fiskare i saimenvikarens utbredningsområden, framför allt i juli när förbudet mot nätfiske upphör. För att de kutar som fötts på våren ska få växa i fred ska man i juli undvika nätfiske i saimenvikarens utbredningsområden, och istället använda andra fångstredskap.

Det har fastställts fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren. De gällande fiskebegränsningarna har fungerat väl – det halvtidsmål på 400 saimenvikare som har satts upp inom strategin för skydd av saimenvikaren nåddes sex år i förtid. 

Rekordmånga kutar – skäl att undvika nätfiske som är farligt för dem

I år har det fötts rekordmånga kutar. När beståndet av saimenvikare ökar och det område där den bygger bo utvidgas, ökar också risken för att kutar ska fastna i fiskenät. 

Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör vid ingången av juli. Nätfiske i juli utgör dock en fara för små kutar som trasslar in sig i näten lättare än större saimenvikare. Därför rekommenderas det att man i saimenvikarens utbredningsområden i juli använder andra fångstredskap än nät. Därtill bör man komma ihåg att grimnät och andra nät med stark tråd alltid är förbjudna. 

Ingen vill få en saimenvikare i sitt fångstredskap. Om detta trots allt råkar hända, ska fiskare enligt lagen om fiske utan dröjsmål underrätta Forststyrelsen eller Naturresursinstitutet om att en saimenvikare har fastnat i fångstredskapet.

Fiskebegränsningar i Saimen 2023

Det begränsningsområde (2 900 km2) som fastställts som skydd för saimenvikaren utvidgas vartefter som kutar föds på nya områden. Även 2023 har området utvidgats genom avtal mellan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax och ägarna av vattenområden. I karttjänsten Kalastusrajoitus.fi kan man kontrollera vilka områden som är belagda med fiskebegränsningar. 

  • Nätfiske är förbjudet 15.4–30.6. Ett undantag är dock siklöjenät med ett knutavstånd på mindre än 22 millimeter som får användas från och med den 21 juni.
  • Användning av grimnät och andra nät med stark tråd är förbjudet året om. 
  • Nätets eller nätlänkens bägge ändar ska alltid förankras på bottnen.
  • Öppningen till en katsa eller en mjärde får inte vara bredare än 15 cm, inte ens om den är uttöjd.
  • Det är alltid förbjudet att använda långrev, likaså andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete.

Under de föregående somrarna har man vid övervakningen av fisket hittat katsor som strider mot bestämmelserna. En saimenvikare kommer in i en katsa med en lös öppning men inte ut. Öppningen till katsor och ryssjor som är slutna upptill ska förstärkas så att den under inga omständigheter blir större än 15 cm.

Saimen är ett viktigt fiskeområde. Värdet på fångsten som fås i området utgör en tredjedel av det kommersiella insjöfiskets värde i Finland. Därtill finns det ett stort antal fritidsfiskare i området. Den största delen av den kommersiella abborr- och gösfångsten och den största delen av gös-, siklöje- och sikfångsten inom fritidsfisket kommer från nätfiske. Fiskebegränsningar försämrar det kommersiella fiskets verksamhetsförutsättningar och minskar fångsterna. I de fiskebegränsningar som fastställts för att skydda saimenvikaren försöker man också beakta tillgången på inhemsk fisk.

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162404, fornamn.efternamn@gov.fi

Teemu Hentinen, ledande fiskeriexpert, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
tfn 0295 024 037, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bild: Jouni Koskela