Hyppää sisältöön
Media

Vältä saimaannorpille vaarallista verkkokalastusta heinäkuussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2023 16.09
Tiedote

Tänä keväänä saimaannorpan kuutteja syntyi ennätysmäärä, yhteensä 100. Laji on silti erittäin uhanalainen, ja kalastajilta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja vastuullisuutta norppavesillä etenkin heinäkuussa verkkokalastuskiellon päättyessä. Heinäkuussa norppavesillä verkkokalastusta tulisi välttää ja käyttää kalastukseen muita pyydyksiä, jotta keväällä syntyneet kuutit saisivat kasvaa rauhassa.

Saimaannorpan suojelemiseksi on säädetty kalastusrajoituksia. Voimassa olevat kalastusrajoitukset ovat tehonneet hyvin: suojelustrategian 400 saimaannorpan välitavoite saavutettiin kuusi vuotta etuajassa. 

Kuutteja ennätysmäärä − niille vaarallista verkkokalastusta syytä välttää

Tänä vuonna kuutteja on syntynyt ennätyksellisen paljon. Kannan kasvaessa ja pesimäalueen laajentuessa myös riski kuuttien päätymisestä verkkoihin kasvaa. 

Verkkokalastuskielto Saimaalla päättyy heinäkuun alkaessa. Verkkokalastus on heinäkuussa kuitenkin vaarallista kuuteille, jotka ovat vielä pieniä ja sotkeutuvat verkkoihin isoja norppia helpommin. Siksi norppavesillä suositellaan käytettävän heinäkuussa verkkokalastuksen sijaan muita pyyntimuotoja. Lisäksi on muistettava, että riimuverkot ja muut vahvalankaiset verkot ovat aina kiellettyjä. 

Kukaan ei halua saada pyydykseensä saimaannorppaa. Jos niin kuitenkin käy, kalastajan on kalastuslain mukaan ilmoitettava pyydykseen jääneestä saimaannorpasta välittömästi Metsähallitukselle tai Luonnonvarakeskukselle.

Saimaan kalastusrajoitukset 2023

Saimaannorpan suojelemiseksi säädettyä rajoitusaluetta (2 900 km2) laajennetaan sitä mukaa, kun kuutteja syntyy uusille alueille. Aluetta on laajennettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja vesialueen omistajien välisillä sopimuksilla myös vuonna 2023. Kalastusrajoitusalueen voi tarkistaa Kalastusrajoitus.fi-karttapalvelusta. 

  • Verkkokalastus on täysin kiellettyä 15.4.–30.6. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkot, joiden käyttö sallittu 21.6. alkaen.
  • Riimuverkkojen ja muiden vahvalankaisten verkkojen käyttö on kiellettyä ympäri vuoden. 
  • Verkot on aina ankkuroitava pohjaan joko verkon tai verkkojadan molemmista päistä.
  • Katiskan tai merran nielu ei saa olla leveydeltään tai edes venytettynä yli 15 senttimetriä.
  • Pitkäsiiman käyttö on aina kiellettyä, samoin muun koukkupyydyksen, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa.

Viime kesinä kalastuksenvalvonnassa on löytynyt asetuksenvastaisia katiskoita. Saimaannorppa pääsee väljänieluiseen katiskaan mutta ei sieltä pois. Katiskan ja suljetun rysän nielun tulee olla vahvistettu siten, että se ei missään olosuhteissa pääse laajenemaan 15 senttimetriä suuremmaksi.

Saimaa on merkittävää kalastusaluetta: alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta ja lisäksi alueella on runsaasti vapaa-ajankalastajia. Verkkokalastus tuottaa suurimman osan kaupallisesta ahven- ja kuhasaaliista sekä vapaa-ajankalastuksessa kuha-, muikku- ja siikasaaliista. Kalastusrajoitukset heikentävät kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä ja vähentävät saalista. Saimaannorpan suojelemiseksi säädetyissä kalastusrajoituksissa pyritään huomioimaan myös kotimaisen kalan saatavuus.

Lisätietoja:

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 404, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Teemu Hentinen, johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 0295 024 037, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kuva saimaannorpasta: Jouni Koskela