Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om samexistensen mellan genmodifierade odlingsväxter och andra jordbruksprodukter är färdig

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2006 11.30
Pressmeddelande -

En samexistens mellan genmodifierade odlingsväxter och andra jordbruksprodukter är möjlig i Finland men detta förutsätter lagändringar och odlingsanvisningar. Odlingen av genmodifierade växtsorter kan begränsas till exempel inom de specialområden som är viktiga för utsädesproduktionen. Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat rekommendationer till åtgärder och anvisningar som gör samexistensen mellan genmodifierade och konventionella odlingsväxter möjlig. Rapporten överlämnades i dag till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

Arbetsgruppen anser att de viktigaste finländska åkergrödorna kan odlas i enlighet med EU-kommissionens samexistensrekommendation. Enligt arbetsgruppen ska det beredas en allmän lag som stipulerar målet och verksamhetsprinciperna för samexistensen samt ansvarsfördelningen och konsekvenserna.

Enligt lagen skulle jord- och skogsbruksministeriet ha rätt att vid behov utfärda artspecifika bestämmelser om bl.a. användningen av utsäde, isoleringsavstånd, skyddszoner, odlingsföljd och samarbete mellan grannar. Anvisningarna för bland annat destruktion av restväxter, ogräsbekämpning, skörd, maskinrengöring och -underhåll, jordvändningsamt för storleken och formen hos åkerskiften skulle vara av rekommendationsnatur.

Rapporten innehåller förslag till odlingsåtgärder, regionala synpunkter, förvaltningsbeslut, ändringar av bestämmelser och nationella principer för ersättningsansvaret. Förslagen ligger som grund för beredningen av bestämmelserna om samexistensen. Enligt arbetsgruppen ska lagberedningen, så långt som möjligt, beakta de nyaste forskningsrönen, erfarenheterna och bestämmelserna om samexistensen i andra länder.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder sitt förslag till lag om samexistens utifrån rapporten så att regeringens proposition eventuellt kan ges till riksdagen år 2007.

Den tills vidare enda genmodifierade odlingsväxten inom EU, dvs. majs, odlas på sammanlagt tiotusentals hektar. I Finland görs det först försök med GMO-grödorna. Potatis, raps och sockerbeta kommer sannolikt att bli de första GMO-grödorna i Finland men odlingen väntas inte komma igång inom de närmaste åren.

Arbetsgruppen bestod av representanter för förvaltningen, olika organisationer, universiteten och näringslivet. Naturskyddsföreningen meddelade en avvikande åsikt i ärendet.Ytterligare information ges på jord- och skogsbruksministeriet av:

överdirektör Matti Aho, tfn 09-160 533 80, 040 516 9857

lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09-160 542 21, 040 504 0193

specialforskare Jussi Tammisola, tfn 09-160 529 13

>> Muuntogeenisten viljelykasvien rinnakkaiselon raportti