Hyppää sisältöön
Media

Muuntogeenisten viljelykasvien ja muun maataloustuotannon rinnakkaiselon selvitys on valmistunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2006 11.30
Tiedote -

Muuntogeenisten viljelykasvien ja muun maataloustuotannon rinnakkaiselo on mahdollista Suomessa, mutta sen toteuttaminen edellyttää lakimuutoksia ja viljelyohjeita. Muuntogeenisten kasvilajikkeiden viljelyä saatetaan rajoittaa esimerkiksi kylvösiementuotannon kannalta keskeisillä erityisalueilla. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on määritellyt suositukset toimenpiteiksi ja ohjeiksi rinnakkaiselon mahdollistamiseksi. Raportti luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle tänään.

Työryhmän mukaan tärkeimpiä Suomessa viljeltäviä peltokasvilajeja voidaan viljellä Euroopan komission rinnakkaiselosuosituksen mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin lakimuutoksia ja viljelyohjeita. Työryhmä katsoo, että on valmisteltava yleislaki, jossa määriteltäisiin rinnakkaiselon yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä vastuut ja niiden seuraamukset.

Laissa maa- ja metsätalousministeriö valtuutettaisiin antamaan tarvittaessa lajikohtaisia säännöksiä muun muassa kylvösiemenen käytöstä, eristysetäisyyksistä, suojakaistoista, viljelykierrosta ja naapurien välisestä yhteistyöstä. Suosituksen luonteisia olisivat esimerkiksi ohjeet jääntikasvien hävittämisestä, rikkakasvien torjunnasta, sadonkorjuusta, koneiden puhdistuksesta ja huollosta, maan muokkauksesta sekä käytettävien peltolohkojen koosta ja muodosta.

Raportissa annetaan ehdotukset tarvittavista viljelytoimista, alueellisista näkökohdista, hallinnollisista päätöksistä ja säädösmuutoksista sekä kansallisista vahinkovastuuperiaatteista. Nämä muodostavat pohjan tulevalle rinnakkaiselosäädösten valmistelulle. Työryhmän mukaan lainvalmistelussa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon uudet tutkimustiedot, kertyneet kokemukset sekä muiden maiden rinnakkaiselosäädökset.

Raportin perusteella maa- ja metsätalousministeriö valmistelee rinnakkaiseloa koskevaa lakiesitystä siten, että hallituksen esitys olisi mahdollisesti eduskunnan käsittelyssä vuonna 2007.

EU-maissa muuntogeenisiä lajikkeita viljellään toistaiseksi vain maissilla, yhteensä kymmenien tuhansien hehtaarien alalla. Suomessa gm-jalosteet ovat koetoimintavaiheessa. Peruna, rapsi tai sokerijuurikas ovat todennäköisesti Suomen ensimmäisiä gm-viljelykasveja, mutta viljelyyn niiden ei odoteta tulevan vielä lähivuosina.

Työryhmä koostui hallinnon, järjestöjen, yliopistojen ja elinkeinojen edustajista. Luonnonsuojeluliitto jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylijohtaja Matti Aho, p. (09) 160 53380, 040 516 9857

maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09) 16054221, 040 504 0193

erikoistutkija Jussi Tammisola, p. (09) 160 52913

>> Muuntogeenisten viljelykasvien rinnakkaiselon raportti