Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning underlättar byråkratin kring lågriskverksamhet i livsmedelsbranschen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2011 11.08
Pressmeddelande -

Statsrådet antog den 8 december 2011 en förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten. I förordningen ingår bestämmelser om när vissa verksamheter på primärproduktionsställen och i livsmedelslokaler är så begränsade att tillsynen kan ske på ett enklare sätt än EU:s hygienlagstiftning förutsätter. I praktiken ligger dessa lågriskverksamheter ett steg lägre ner på den tregradiga skala för tillsynsobjekt som tillämpas inom livsmedelstillsynen än normalstora och stora aktörer som bedriver motsvarande verksamhet.

Det centrala i förordningen är fyra paragrafer där man i enlighet med EU:s lagstiftning om livsmedelshygien räknar upp de nationella gränserna för årsproduktion från lågriskverksamhet i samband med:
• överlåtelse av primärprodukter direkt till konsumenten
• leverans av primärprodukter till den lokala detaljhandeln
• livsmedelslokaler som hanterar animaliska livsmedel och som inte behöver godkännas som anläggningar
• småskalig, lokal och begränsad verksamhet inom detaljhandeln då affären säljer animaliska livsmedel till en annan detaljaffär

För en liten aktör innebär en klassificering som idkare av lågriskverksamhet i första hand mindre byråkrati och färre tillsynsbesök av myndigheterna. Lantgårdar får sälja egna produkter utan en anmälan om livsmedelslokal och animaliska livsmedel får hanteras utan godkännande som anläggning. Allt detta innebär att aktören får mer tid över för sin näring, samtidigt som en diversifiering av själva verksamheten inte längre begränsas med hänvisning till oflexibla tillsynsklasser. Livsmedelssäkerheten hålls på en stabil nivå eftersom små aktörers ställning beaktas även vid riskbaserad tillsyn.

De nya kraven träder i kraft den 1 januari 2012.

Närmare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör, enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 09 160 52211 veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, tfn 050 5245761 (från 12.12.2011)

Jari Koskinen