Hyppää sisältöön
Media

Uusi asetus helpottaa elintarvikealan byrokratiaa vähäriskisten toimintojen osalta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 11.08
Tiedote -

Valtioneuvostossa on 8.12.2011 hyväksytty asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista. Asetuksessa säädetään eräiden alkutuotannon ja elintarvikehuoneistojen toimintojen osalta, milloin toiminta on laajuudeltaan niin rajoitettua, että valvonnassa voidaan noudattaa EU:n hygienialainsäädäntöä kevyempää menettelyä. Käytännössä asetuksessa luetellut vähäriskiset toiminnot asettuvat elintarvikevalvonnan kolmiportaisella valvontakohdeasteikolla askeleen alemmas kuin vastaavaa toimintaa harjoittavat normaali- ja suurikokoiset toimijat asettuvat.

Asetuksen keskiössä on neljä pykälää, joissa listataan EU:n elintarvikehygienialainsäädännön edellyttämällä tavalla vähäriskisen toiminnan vuosituotannon kansalliset rajat liittyen:
• alkutuotannon tuotteiden luovuttamiseen suoraan kuluttajalle
• alkutuotannon tuotteiden toimittamiseen paikalliseen vähittäismyyntiin
• eläimistä saatavia elintarvikkeita käsitteleviin elintarvikehuoneistoihin, joita ei tarvitse hyväksyä laitokseksi
• vähittäisliikkeen vähäiseen, paikalliseen ja rajoitettuun toimintaan, kun liike myy eläimistä saatavia elintarvikkeita toiselle vähittäisliikkeelle.

Pienelle toimijalle vähäriskisemmäksi luokitteleminen tarkoittaa ensisijaisesti vähemmän byrokratiaa ja harvempia viranomaisten valvontakäyntejä. Omien tuotteiden maatilamyyntiä voidaan tehdä ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta ja rajoitettua eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä voidaan harjoittaa ilman laitoshyväksyntää. Tämä kaikki tarkoittaa, että toimijalle jää enemmän aikaa elinkeinonsa harjoittamiseen samalla kun itse toiminnan monipuolistumista ei enää rajoiteta joustamattomiin valvontaluokkiin vedoten. Elintarvikkeiden turvallisuus säilyy järjestelmässä vakaana, sillä pienten toimijoiden asema otetaan myös huomioon riskiperusteisessa valvonnassa.

Uudet vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2012.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 160 52211
eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm, p. 050 524 5761 (12.12.2011 alkaen)