Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska dryfta frågor kring vitkindade gäss, målet för det snabba arbetet är åtgärder för att minska skadorna

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 12.15 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 15.16
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som ska fundera ut sätt att minska skador och problem som vitkindade gäss orsakar, inleder arbetet. Arbetsgruppen förväntas lägga fram konkreta förslag före utgången av augusti.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen tillsatte i dag en gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen har till uppgift att komma med förslag till nödvändiga åtgärder för att minska de skador och problem som vitkindade gäss orsakar.

Gruppen ska fundera på både förebyggande åtgärder, såsom fågelåkrar, dispenser, skyddsjakt och ersättningssystem. Tidsplanen är snäv, arbetet ska vara klart före utgången av augusti.

I arbetsgruppen sitter företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och Finlands viltcentral. Ordförande är Ari Niiranen, överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen.  

Vitkindade gäss har i vår orsakat stora skador i synnerhet i Norra Karelen. Ministrarna Jari Leppä och Krista Mikkonen besökte den 26 maj Kides för att skapa sig en bild av situationen. Ministrarna beslutade söka lösningar på den svåra situationen tillsammans.

– Vitkindade gäss orsakar nu orimliga förluster för jordbrukarna och vi måste lösa det här på något sätt.  Vi behöver alla möjliga verktyg för att förebygga skador. Jordbrukarna måste få försvara sin näring. Därför tycker att det är nödvändigt med skyddsjakt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

– Ställvis har skadorna på odlingar varit enorma och lett till att många jordbrukare hamnat i en alldeles orimlig situation. Jordbrukarna har med rätta varit mycket oroade över att det foder som djuren behöver inte räcker till och att det blir inkomstförluster. Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen har beredskap att så snabbt som möjligt betala ersättningar för skador orsakade av vidkindade gäss. För att vi ska kunna lösa problemet på lång sikt behöver vi ett brett spektrum av metoder som gäller såväl förebyggande åtgärder som fågelåkrar. Nu vill vi i samarbete fundera på lösningar, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Arbetsgruppen tar tillvara de möjligheter som den redan pågående beredningen ger.  Till exempel bereder miljöministeriet just nu en ny lag om ersättning och förebyggande av skador orsakade av fridlysta arter. 

Mer information:
Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi
Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi
Ari Niiranen, överdirektör, NTM-centralen i Norra Karelen, tfn 0295 026 060, ari.niiranen@ely-keskus.fi

Djur och växter Jari Leppä Krista Mikkonen Mat och jordbruk Vilt