Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan sökas

Jord- och skogsbruksministeriet
10.1.2017 11.02
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökningen om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Ansökningstid går ut den 20. februari.

Projekten finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63) samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För finansieringen har reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. Resurserna disponeras av Landsbygdspolitiska rådet för landsomfattande landsbygdsutveckling. 

Från anslaget för utvecklandet av landsbygden finansieras nya landsbygdspolitiska nätverk

Från anslaget för utvecklande av landsbygden finansieras nya landsbygdspolitiska nätverk. Till projektfinansiering för år 2017 finns ca 400 000 euro till förfogande.

Nätverksprojekten söks för, och beslut görs gällande dem, för tre år på budgetvillkor, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen.

Nätverksprojekt kan ansökas enligt följande tyngdpunkter: glesbygder, kompetens och sysselsättning, medborgaraktivitet och välbefinnande, livskraftig verksamhetsmiljö samt svenskspråkig verksamhet. Mer information om nätverksprojektens teman i anvisningsbrevet.

De landsbygdspolitiska nätverksprojekten som finansieras med anslag för landsbygdsutveckling genomför åtgärderna i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 och de har en stor roll när det kommer till att utföra det landsbygdspolitiska rådets tio uppgifter. Bakgrundsorganisationer och eventuella konsortier förväntas åta sig att genomföra nätverksprojekten.
Från Gårdsbrukets utvecklingsfond finansieras landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt

Från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt enligt följande huvudtema: Konkreta lösningsmodeller och handlingssätt när det gäller landskapsreformen, social- och hälsovårdsreformen, ordnande av landsbygdens tjänster, främjande av företagsamheten, delaktighet eller insamling av landsbygdsinformation. Övergripande synvinklar i temat är platsbaserad utveckling (place based policy), smart specialisering (smart specialization), landsbygdssäkring (rural proofing) och partnerskap. Det tillgängliga anslaget är 510 000 euro.

Forskningsfokuserade projekt söks i synnerhet för följande teman:

    Människors rörlighet när det gäller att ordna social- och hälsovårdstjänster
    Landsbygdssamhällenas anpassningsförmåga (resiliens) och förmåga att ta tillvara nya möjligheter

Utvecklingsfokuserade projekt söks I synnerhet under följande teman:

    Utveckling av tredje sektorns roll i samband med förändringsprocesser i förvaltningen
    Nya flexibla företagsamhetsformer för förverkligande av service på landsbygden
    Landskapsreformen och landsbygdssäkring

Ansökningstiden går ut den 20 februari 2017 kl. 16:15.

Bilagor på Landsbygdspolitik.fi

Bioekonomi Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk Sulkeutuneet tutkimushaut