Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus haettavissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2017 11.02
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun. Haku on käynnissä 20.2. asti.

Hankkeita rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63) sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 900 000 euroa. Kyseessä on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat valtakunnalliset maaseutupolitiikan kehittämisvarat.

Maaseudun kehittämisen momentilta rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita

Maaseudun kehittämisen määrärahan momentista 30.10.63 rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita. Verkostohankkeiden rahoitukseen on käytettävissä vuonna 2017 yhteensä noin 400 000 euroa.

Verkostohankkeet haetaan ja päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, mikä tarkoittaa, että määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset vaikuttavat verkostohankkeen rahoitukseen.

Verkostohankkeita haetaan seuraaviin teemoihin: harvaan asutut alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi, elinvoimainen toimintaympäristö sekä ruotsinkielinen toiminta. Lisää tietoa verkostohankkeista on luettavissa menettelytapakirjeessä.

Maaseudun kehittämisen määrärahoista rahoitettavat maaseutupolitiikan verkostohankkeet toteuttavat Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toimenpiteitä ja ne ovat tärkeässä roolissa MANEn kymmenen tehtävän toteuttamisessa. Taustaorganisaatioilta ja mahdollisilta konsortioilta toivotaan sitoutumista verkostohankkeiden toteutukseen.

Makerasta rahoitetaan valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytään. Makerasta osoitettava vuoden 2017 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita haetaan teemalla konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä. Läpileikkaavina näkökulmina ovat paikkaperustaisuus, älykäs erikoistuminen, maaseutuvaikutusten arviointi ja/tai kumppanuus.

Tutkimuspainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:
• Ihmisten monipaikkaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä
• Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys (resilienssi) ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kehittämispainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:
• Järjestöjen roolin kehittäminen osana hallinnon muutosprosesseja
• Uudet joustavat yritysmuodot maaseudun palvelujen järjestämisessä
• Maakuntauudistus ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Hankehaku päättyy 20.2.2017 klo 16:15.

Lue menettelytapakirje liitteineen täällä (MMM.fi)

Biotalous Maaseutu Ruoka ja maatalous Sulkeutuneet tutkimushaut Tutkimus ja kehittäminen