Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände stödet för utsädesproduktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2007 12.35
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände den 21 juni grunderna för stödet för utsädesproduktion av vallväxter och spannmålsväxter år 2006. Stödet för utsädesproduktion av vissa spannmålsväxter uppgår till 73 euro per hektar och stödet för utsädesproduktion av vissa vallväxter till 220 euro per hektar. Utbetalningen av stöd för utsädesproduktion grundar sig på EU:s utsädesförordning vars tolkning ändrades mellan år 2005 och 2006. År 2006 kan detta stöd således beviljas för sådan utsädesspannmål som endast odlas i Finland. Av vallväxter ger odling av vissa sorter av ängssvingel, rörsvingel, rödklöver, vitklöver och engelsk rajgräs rätt till stöd, av spannmålsväxter vissa sorter av korn, havre, vete och råg.

Stöd för utsädesproduktion utbetalas endast för sådana växtsorter som har registrerats i Finlands nationella växtsortlista och som jordbrukaren inte har odlat i något annat land än Finland år 2006.

Stöd utbetalas också för sådana sorter för vilka det inte finns odlingsgranskad areal i den lägsta utsädesklassen utanför Finland eller som jordbrukaren har låtit odla utomlands att endast användas i Finland. Till följd av detta kunde fyra sorter läggas till på listan jämfört med det tidigare förslaget.

I bilagan till förordningen räknas upp de sorter som berättigar till stöd. Följande sorter av havre ger rätt till stöd: Aarre, Aslak, Fiia, Kolbu, Lisbeth, Marika, Peppi, Roope, Salo, Suomi, SW Vaasa, Svala, Vali och Yty. Av vårrågsorterna godkändes Juuso. Av höstrågsorterna ger Elvi, Iivo, Kartano och Riihi rätt till stöd, av vårvetesorterna Aino, Anniina, Kruunu och Mahti, av höstvetesorterna Rehti och Urho. Av kornsorterna finns Arra, Artturi, Erkki, Gaute, Hankkijan Pokko, Jyvä, Kunnari, Kustaa, Loviisa, Maaren, Olavi, Pilvi, Pohto, Polartop, Tofta, Viivi, Vilde, Viskosa och Voitto med på listan.

De godkända sorterna av ängssvingel är Antti, Ilmari, Inkeri och Kalevi. Av rörsvingelsorterna godkändes Retu, av rödklöversorterna Isomäki, Jesper och Jokioinen, av vitklöversorterna Isokallio och Jögeva 4 samt av engelskt rajgräs Riikka och Svea.

När jord- och skogsbruksministeriet lämnar till kommissionen ansökan om stöd för utsädesproduktion för åren 2007-2010 försöker ministeriet få stöd av samma omfattning som år 2005.

Ytterligare upplysningar:
sektionschef Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 6225
specialsakkunnig Ahti Hirvonen, tfn 09-160 524 51, 040 533 8914